Вища освіта України: ризики, сподівання, успіхи

Вища освіта України: ризики, сподівання, успіхи

Автор: М.Б.Євтух, Лешек Ф.Коженевські, Л.Г.Горяна, В.П.Матейчик, В.О.Хрутьба, О.М.Отич, В.І.Карамушка, Н.О.Терентьєва, Л.Л.Ляхоцька, С.В.Яшник

Рік: 2016

 

 

 

 

Виша освіта України:   ризики, сподівання, успіхи: монограф. / редкол. : Євтух М.Б., Горяна Л.Г., Терентьєва Н.О. - К.: Інтерсервіс, 2015. -420 с.

Видання є спільним міжвузівським проектом, виконаним під егідою Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я. У монографічному дослідженні актуалізується проблема розвитку вищої освіти України у контексті сталого розвитку суспільства, окреслюються питання ефективного функціонування вищої та післядипломної освіти, інноваційної підготовки та підвищення кваліфікації педагогів.

Матеріали стануть у нагоді науковим працівникам, викладачам, здобувачам усіх освітніх рівнів, учителям-практикам і керівникам закладів освіти.