Системний підхід до управлінської діяльності керівника навчальних закладів у ринкових умовах

Системний підхід до управлінської діяльності керівника навчальних закладів у ринкових умовах

Автор: Федоров Г.В.

Рік: 2012

Федоров Г.В. ФЗЗ Системний підхід до управлінської діяльності керівника навчальних закладів у ринкових умовах. Монографія / Г. В. Федоров - К.: «Дорадо-Друк», 2012-240 с.

Монографія спрямована на розгляд актуальних питань управлін­ня сучасним начальним закладом в ринкових умовах на основі систем­ного підходу.

У роботі розглянуто теоретичні основи управління освітою в умо­вах демократизації суспільства, новітні форми та технології управлін­ської діяльності керівника сучасної школи. Висвітлюється досвід рей-тингового оцінювання діяльності навчального закладу в конкретному районі.

Монографія може бути використана науковими працівниками ка­федр та лабораторій менеджменту освіти, аспірантами, директорами навчальних закладів та іншими працівниками освіти.