НАУКОВІ  ЗАСАДИ  ТА  ФУНКЦІЇ  КОМПЕТЕНТНОГО   МЕНЕДЖМЕНТУ  У  ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ  НАВЧАЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ

НАУКОВІ ЗАСАДИ ТА ФУНКЦІЇ КОМПЕТЕНТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Автор:     М.О. Кириченко,   В.І. Маслов

Рік:          2015

 

 

 

 

 

 

Кириченко М. О., Маслов В. І. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому навчальному закладі: монографія  / М. О., Кириченко В. І. Маслов. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 188с.

У монографії  досліджено  методологічні,  технологічні  та організаційні засади компетентного менеджменту у загальноосвітньому навчальному закладі.  На основі визначених та науково обґрунтованих тенденцій,  закономірностей,  принципів  і  функцій  управління  та базуючись  на  системному   підході  розкрито  сутність  управління  сучасним  навчальним  закладом.

Необхідною та корисною для кожного керівника є запропонована орієнтовна модель компетентності керівника загальноосвітньої школи, а також рекомендації до її багатофункціонального  призначення  та  використання.

Монографія може бути використана науковцями, методистами, працівниками органів освіти, викладачами, які займаються питаннями активного  використання  сучасного  менеджменту  і  керівниками навчальних закладів  у  своїй  практичній  діяльності  та  для  підвищення  посадово-функціональної   компетентності.