Російське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку XX століття (1900-1917 рр.).

Російське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку XX століття (1900-1917 рр.).

Автор: Бардаш О. Д.

Рік: 2011

Сторінок: 208

Бардаш О. Д. Б24  Російське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку XX століття (1900-1917 рр.). / Бардаш Ольга Дмитрівна. – К.: Укр. пріоритет, 2011. – 208с. – Бібліогр.: с. 172-204. – Вступ, висновки парал. англ.

 

 

У монографії досліджується суспільно-культурне життя в Україні на початку XX ст., політика російського самодержавства та її вплив на соціально-економічний, політичний і духовний розвиток українського народу. Розкрито репресивний характер політики царизм}' щодо ді­яльності українських політичних партій, представників українського національного руху, розглянуто процес русифікації царизмом укра­їнців, нищення української мови. Здійснено аналіз освітньої політики самодержавства в Україні, показано переслідування імперською вла­дою літературних і мистецьких кадрів, що перешкоджало розвитку української культури – однієї з найважливіших передумов станов­лення й подальшого розвитку нації.