Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації

Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації

Автор: Л.М. Карамушка, М.В. Москальов

Рік: 2011

Сторінок: 216

У монографії висвітлено стан розробки досліджуваної проблеми, проаналізовано основні підходи до розуміння сутності поняття «управління змінами в організації». Головну увагу зосереджено на обґрунтуванні змісту та структури психологічної го¬товності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації та дослідженні чинників, що впливають на її становлення, виокремленні проблем, які існують у пси¬хологічній підготовці майбутніх менеджерів до управління мінами в організації.

Детально проаналізовано рівні сформованості психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації. Виявлено типи структури психоло¬гічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації. Проана¬лізовано взаємозв'язок між типами структури психологічної готовності майбутніх менеджерів та низкою соціально-демографічних та організаційно-професійних чинників.

Представлено зміст та структуру спецкурсу «Психологічна підготовка майбутніх менеджерів до управління змінами в організації» та відображено результати його експериментального впровадження.

Монографія розрахована на менеджерів, організаційних психологів, студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти, науков¬ців, а також усіх, хто цікавиться проблемами управління  змінами в організації.