Професійна підготовка майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою: теоретико-методологічний аспект

Професійна підготовка майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою: теоретико-методологічний аспект

Автор: М.Г. Коляда

Рік: 2010

Сторінок: 279

У монографії розглядаються теоретико-методологічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою. Уточнено понятійний апарат проблеми дослідження та розкрито особливості професійної підготовки на базі системного підходу до аналізу дидактичної системи та діяльнісного підходу в навчанні. Вивчено досвід професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері захисту інформації та ІТ-спеціалістів за кордоном, виявлено характерні особливості такої підготовки у вищих навчальних закладах України.

Проаналізована концептуальна модель підготовки майбутніх фахівців такого профілю, визначені її переваги. Розроблена модифікована модель педагогічної системи, що відрізняється високим рівнем індивідуалізації навчання; запропоновано організаційно-методичні умови її реалізації з метою підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційної безпеки.

Монографія може бути використана докторантами, аспірантами та викладачами, які задіяні у процесі підготовки фахівців у галузі захисту інформації та управління інформаційною безпекою.