Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти 2011

Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти 2011

Автор: Ващенко Л.М.

Рік: 2011

Ващенко Л.М. Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти / Методологія і методика планування державної політики загальної середньої освіти в Україні. – Колективна монографія / наук.ред. О.Я.Савченко. – К., 2011. – С. 86 – 1,5 друк. арк.

Монографія підготовлена авторським колективом за матеріалами проведеного дослідження з освітньої політики у межах проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» (підкомпонент 3.1. «Планування політики та управління»).

Основна увага приділяється питанням аналізу державної політики у галузі загальної середньої освіти, зокрема схарактеризовано етапи розвитку освітньої політики у період сучасного державотворення, досяг­нення і втрати галузі; розкрито можливості трансформації свропейського досвіду освітніх реформ в україн­ській освіті; обгрунтовано пріоритети планування й впровадження освітньої політики в Україні. Широко подано дані соціологічного дослідження.

Монографія адресована представникам законодавчої та виконавчої влади, політикам, керівним кадрам освітньої сфери, науковим та науково-педагогічним працівникам, представникам громадських кіл, а також тим, кого турбують проблеми освітніх реформ в Україні.