Саух Петро Юрійович
академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України
філософ, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, віце-президент Української академії акмеології
Карамушка Людмила Миколаївна
Заступник директора Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків
Дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
Діденко Нина Григорівна
професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
доктор з державного управління, професор
Лукіна Тетяна Олександрівна
Головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту Педагогіки НАПН України
Доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор