Отич Олена Миколаївна

Отич Олена Миколаївна

проректор з інноваційного та технологічного розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
Доктор педагогічних наук, професор

ORCID iD
http://orcid.org/0000-0003-2686-2832

Доктор педагогічних наук, професор, проректор з інноваційного та технологічного розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління .

У 1987 році захистила дисертацію на тему «Підготовка вчителя початкових класів до виховної роботи в школі (на матеріалі пісенного фольклору)» за спеціальністю Професійна педагогіка. Отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2004 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю Теорія і методика професійної освіти.

У 2009 році захистила дисертацію на тему «Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання» за спеціальністю Теорія і методика професійної освіти. Отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук.

У 2011 році присвоєно вчене звання професора за спеціальністю Теорія і методика професійної освіти.

Автор понад 400 наукових праць. Сфери наукових інтересів: екологічна етика та естетика, педагогіка мистецтва, теорія педагогічної майстерності, теоретичні та методичні засади розвитку післядипломної освіти у контексті європейської інтеграції та реалізації освітньої стратегії ЮНЕСКО, духовні засади розвитку освіти, інноваційні освітні технології.

Має державні нагороди та відомчі відзнаки НАН України, НАПН України, закладів вищої освіти України, Київської міської державної адміністрації.

(2018) Проблеми і перспективи розвитку післядипломної освіти в інформаційному суспільстві

(2019) Виховання як духовне преображення особистості

(2018) Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент

Отич, О.М. (2018) Problems and prospects for the development of education in Ukraine in the context of the global challenges of the information society Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 44-51.

Отич, О.М. (orcid.org/0000-0003-2686-2832) (2018) Ideas of cordocentrism by V. Sukhomlynsky in the context of national security in the educational sphere Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (172). pp. 57-62. ISSN 2521-1919

Отич, О.М. Виховання як духовне преображення особистості // ДЗВО «УМО»Вісник післядипломної освіти. Випуск 8(37). 2019. С.125-153

Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України» 27 лютого 2020 року, м.Київ