Акредитація ОНП "Публічне управління та адміністрування"

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ № 898-Е ВІД 19.04.2021 РОКУ "ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ"

ПРОГРАМА роботи експертної групи

ЗВІТ експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми»

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 37095 Публічне управління та адміністрування

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи