Карамушка Людмила Миколаївна

Карамушка Людмила Миколаївна

Заступник директора Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків
Дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Дійсний член НАПН України (2019 р.),  доктор психологічних наук (2001 р.), професор (2002 р.), Заслужений працівник освіти України (2002р.), Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП), член  координаційного комітету та редактор Інформаційного бюлетеня (Newsletter) Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (ENOP), член координаційного комітету Дивізіону І «Організаційна психологія» Міжнародної Асоціації прикладної психології (IAAP), національний представник в Україні Міжнародної Асоціації з економічних досліджень (IAREP).

Карамушка Л.М. є відомим фахівцем у сфері організаційної та економічної психології. Розробила концепції психологічних основ управління освітніми організаціями, управління змінами та організаційного розвитку, психолого-управлінського консультування, профілактики та подолання синдрому “професійного вигорання” та ін. Разом з академіком С.Д.Максименко виступила ініціатором відкриття нової психологічної дисципліни для захисту дисертацій з психології – 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія, а також аспірантури та докторантури з цієї спеціальності в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України (2004 р.).  

Карамушка Л.М. успішно керує науковою роботою аспірантів та докторантів .Створила школу організаційної психології. Під її керівництвом 42 аспірантів захистили кандидатські дисертації, із них 24 – з нової спеціальності – 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія). Керує дисертаційними дослідженнями 5 докторантів.

Наукові інтереси: Психологічні особливості діяльності  та розвитку організацій; управління змінами в організаціях; формування команд в організації; профілактика та подолання професійного стресу та синдрому «професійного вигорання»; психологічні основи розвитку  організаційної культури; методологічні основи розробки тренінгових програм та психолого-організаційного консультування.        

Карамушка Л.М. має  878  друкованих наукових та науково-методичних праць, у тому числі, 10 монографій, 25 навчальних та навчально-методичних посібників, 15 навчальнихх програм, 22 методичних рекомендацій,  450 статей та ін.