Список літератури до книжкової виставки з нагоди 100-річчя від дня народження  Василя Олександровича Сухомлинського

1. Антонець Михайло. Василь Сухомлинський: Батьківщина – це твоє рідне слово / М. Антонець // Рідна школа. - 2016. - № 11−12. - С. 40−43. 2. Антонець М. Я. Сучасні проблеми діяльності вчителя у…

Список наукових праць  до І Наукових читань, присвячених пам’яті вченого,  доктора фізико-математичних наук, професора,  ректора (1995-2005) Ніжинського ДПУ ім. М. Гоголя,  директора Інституту відкритої освіти ДВНЗ УМО НАПН України Василя Павловича Яковця

1. Боровик В. Н., Зайченко І. В., Мурач М. М., Яковець В. П. Геометричні перетворення площини : навч. посібник / В. Н. Боровик, І. В. Зайченко, М. М. Мурач, В. П. Яковець. - Суми : Університетська книга, 2003. - 503…

Тематичний анотований список літератури до книжкової виставки «Компетентнісний підхід у сучасній освіті»

1. Бондарчук О. І., Нежинська О. О. Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська ; ДВНЗ «Університет…

Список наукових праць та інформаційних джерел до Круглого столу «Професійний розвиток фахівців освітньої галузі у теорії і практиці педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна»

Наукові праці Івана Зязюна Зязюн І. А. Естетичний досвід особи : монографія / І. А. Зязюн. – Київ : Вища школа, 1976. – 175 с. Зязюн І. А. Формування особистості радянського вчителя / І. А. Зязюн.…

Список літератури до книжкової виставки  «Надходження літератури за 2017 рік»

Альтернативна доповідь по виконанню Україною конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: VІІІ періодична доповідь / за ред. М. М. Скорик. – Київ : БО БТ «Київський інститут гендерних…

Список літератури до книжкової виставки «Реалізація потенційних можливостей гендерної рівності»

Альтернативна доповідь по виконанню Україною конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок : VIII періодична доповідь / За ред. М. М. Скорик ; Київський інститут гендерних досліджень. - Київ, 2017. - 60…

Список праць  академіка Олійника Віктора Васильовича,  які знаходяться у фонді Наукової бібліотеки  Університету менеджменту освіти

Олійник В. В. Організація дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічне дослідження / ЦІППО АПН України. - Київ, 2001. - 52 с. Олійник В. В. Організаційно-педагогічні основи…

Список творів В. О. Сухомлинського, які знаходяться у фонді  Наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти

Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський. - Київ : Радянська школа, 1970. - 288 с. Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу / В. О. Сухомлинський. - Київ : Радянська школа, 1971. - 208…