Список літератури до книжкової виставки «Реалізація потенційних можливостей гендерної рівності»

Список літератури до книжкової виставки «Реалізація потенційних можливостей гендерної рівності»

 1. Альтернативна доповідь по виконанню Україною конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок : VIII періодична доповідь / За ред. М. М. Скорик ; Київський інститут гендерних досліджень. - Київ, 2017. - 60 с.
 2. Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України : звіт / Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, С. Ю. Аксьонова [та ін.] ; НАНУ, Фонд народонаселення ООН в Україні. - Київ, 2012. - 205 с.
 3. Дослідження поширеності насильства щодо дівчат та жінок : інфографіка до публікації / Фонд народонаселення ООН в Україні. - Київ, 2014. - 10 с.
 4. Дослідження, проведені в рамках підготовки восьмої періодичної доповіді про виконання Україною конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок : аналітичний звіт / Фонд народонаселення ООН в Україні. - Київ, 2014. - 105 с.
 5. Економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні / Український центр соціальних реформ ; Фонд Народонаселення ООН в Україні. - Київ, 2017. - 101 с.
 6. Економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні : інфографіка / Фонд народонаселення ООН в Україні. - Київ, 2017. - 11 с.
 7. Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України // Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок ; CEDAW. - Київ, 2017. - 15 с.
 8. Інфографіка за результатами «Аналітичного дослідження участі жінок у складі робочої сили України» / Фонд народонаселення ООН в Україні. - Київ, 2012. - 15 с.
 9. Каспар Пік. Створюємо світ, де кожна вагітність є бажаною, кожні пологи безпечними і кожна молода людина може реалізувати свій потенціал : звіт досягнень за 2016 рік, Україна / Фонд Народонаселення ООН в Україні. - Київ, 2016. - 22 с.
 10. Комісія з питань гендерної рівності : посібник із впровадження Рекомендації СМ/Rek(2013)1 / Рада Європи. - Київ, 2017. - 50 с.
 11. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Стамбул (Туреччина). - Київ, 2011. - 79 с.
 12. Омельянчук Ольга. Повірити у майбутнє / О. Омельянчук, Макс Левін ; Фонд народонаселення ООН в Україні. - Київ, 2017. - 33 с.
 13. Пуджа Кханна, Закарі Кіммель. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) для молоді / Пуджа Кханна, Закарі Кіммель ; «ООН-Жінки» країн Карибського басейну, Азіатсько-Тихоокеанського регіону. - Київ, 2017. - 18 с.
 14. Развитие посредничества, предлагающего учет гендерных факторов: справочное руководство / Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. - Вена, 2013. - 58 с.
 15. Рекомендації для МЕДІА щодо висвітлення гендерного зумовленого насильства в Україні / ООН Жінки в Україні. - Київ, 2017. - 10 с.
 16. Рекомендації організацій громадянського суспільства / Київський інститут гендерних досліджень. - Київ, 2017. - 9 с.
 17. Рекомендація СМ/REC(2013)1 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо гендерної рівності та медіа / Рада Європи. - Київ, 2013. - 8 с.
 18. Цілі Сталого Розвитку: Україна : завдання та індикатори / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. - Київ, 2015. - 22с.
 19. Minimum Standards for Prevention and Response to Gender-Based Violence in Emergencies / UNFPA. - New York, 2015
 20. Shelter from the storm / The United Nations Population Fund. - Kyiv, 2015. - 136 p.
 21. Situation of older women in Ukraine : analytical report./Ukrainian center for social reforms. - Kyiv, 2014. - 176 p.
 22. The prevalence of vialence against women and girls / Inna Volosevych, Tamila Konoplytska, Tetiana Kostiuchenko. - Kyiv, 2014. - 55 p.