Список праць академіка Олійника Віктора Васильовича, які знаходяться у фонді Наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти

Список праць академіка Олійника Віктора Васильовича, які знаходяться у фонді Наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти

 1. Олійник В. В. Організація дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічне дослідження / ЦІППО АПН України. - Київ, 2001. - 52 с.
 2. Олійник В. В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і навчання: організаційно-педагогічне дослідження / В. В. Олійник. - Київ : ЦІППО, 2001. - 36 с.
 3. Олійник В. В. Дистанційне навчання з підвищенням в післядипломній освіті: організаційно-педагогічний аспект : навч. посіб. / В. В. Олійник. - Київ : ЦІППО, - 2001. - 148 с.
 4. Олійник В. В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні: стислий аналітичний огляд / В. В. Олійник. - Київ : ЦІППО, 2001. - 48 с.
 5. Олійник В. В. Управління розвитком системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти : наук.-метод. посібник / В. В. Олійник ; ЦІППО АПН України. - Київ, 2002. - 185 с.
 6. Олійник В. В. Цільове управління професійно-технічними навчальними закладами в ринкових умовах : навч. посіб. / В. В. Олійник, В. В. Медведь, [за ред. Г. А. Дмитренка]. - Київ : ЦІППО, 2002. -68 с. : іл. - Бібліогр. : С. 57.
 7. Олійник В. В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти : монографія / В. В. Олійник. - Київ : Міленіум, 2003. - 594 с.
 8. Олійник В. В., Гуменюк В. В. Системний портрет професора В. І. Маслова / В. В. Олійник, В. В. Гуменюк ; ЦІППО АПН України. - Хмельницький : ПП Дерепа І. Ж., 2007. - 128 с.
 9. Олійник В. В. Діагностика підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти за очно-дистанційною формою навчання : метод. рекомендації / В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. А. Кліменко ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України. - Київ, 2009. - 24 с.
 10. Олійник В. В. Менеджмент розвитку фахового зростання педагогічних працівників профтехосвіти в сучасних умовах / В. В. Олійник ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України. - Київ, 2009. - 112 с.
 11. Олійник В. В. Управління підвищенням кваліфікації працівників профтехосвіти в умовах трансформації суспільства / В. В. Олійник ; ДВНЗ « Університет менеджменту освіти» АПН України. - Київ, 2009. - 104 с.
 12. Олійник В. В. Підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти: концептуальні та організаційно-методичні засади / В. В. Олійник ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України. - Київ, 2009. - 88 с.
 13. Олійник В. В. Теоретичні та методичні засади підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти на основі дистанційних технологій : навч. посіб. / В. В. Олійник ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. - Київ, 2010. - 268 с.
 14. Олійник В. В., Л. М. Сергеєва. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу : навч.-метод. посіб. / В. В. Олійник, Л. М. Сергєєва ; [за заг. ред. В. В. Олійника]. - Київ : АртЕк, 2010 - 176 с.
 15. Олійник В. В., Гравіт В. О., Ляхоцька Л. Л. Самостійна робота слухачів у процесі підвищення кваліфікації : навч.-метод. матеріали / В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. - Київ, 2010. - 44 с.
 16. Олійник В. В. Освітня діяльність навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти України : довідник / В. В. Олійник, В. О. Графіт, Л. Л. Ляхоцька ; [за заг. ред. В. В. Олійника] ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. - Донецьк : Донбас, 2012. - 151 с.
 17. Олійник В. В., Тарусова Л. І. Нормативно-правове забезпечення превентивної та профілактичної роботи органів управління освітою всіх рівнів з неповнолітніми, що вчинили злочин : збірник спецкурсів / В. В. Олійник, Л. І. Тарусова ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. - Київ, 2012. - 52 с.
 18. Олійник В. В. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях : наук.-метод. посібник / В. В. Олійник ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. - Київ, 2013. - 312 с.