Список літератури до книжкової виставки з нагоди 100-річчя від дня народження  Василя Олександровича Сухомлинського

Список літератури до книжкової виставки з нагоди 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського

1. Антонець Михайло. Василь Сухомлинський: Батьківщина – це твоє рідне слово / М. Антонець // Рідна школа. - 2016. - № 11−12. - С. 40−43.

2. Антонець М. Я. Сучасні проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : моногррафія / Михайло Антонець. – 6 вид. – Київ : Четверта хвиля, 2013. – 224 с.

3. Березівська Лариса. Василь Сухомлинський про джерела формування в школярів патріотичних почуттів / Л. Березівська // Рідна школа. - 2016. - № 11−12. - С.3−7.

4. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V міжнародних та XIX Всеукраїнських педагогічних читань в м. Донецьку, 11-12 жовтня 2012 року. – У 4-х т. – Т. 1. – Донецьк : Витоки, 2012. – 366 с.

5. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V міжнародних та XIX Всеукраїнських педагогічних читань в м. Донецьку, 11-12 жовтня 2012 року. – У 4-х т. – Т. 2. – Донецьк : Витоки, 2012. – 256 с.

6. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V міжнародних та XIX Всеукраїнських педагогічних читань в м. Донецьку, 11-12 жовтня 2012 року. – У 4-х т. – Т. 3. – Донецьк : Витоки, 2012. – 164 с.

7. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V міжнародних та XIX Всеукраїнських педагогічних читань в м. Донецьку, 11-12 жовтня 2012 року. – У 4-х т. – Т. 3. – Донецьк : Витоки, 2012. – 164 с.

8. Деркач В. Ф., Гришина Р. М., Явтушенко Л. С. Павлиська школа імені В. О. Сухомлинського сьогодні / В. Ф. Деркач, Р. М. Гришина, Л. С. Явтушенко ; уклад. Н. А. Калініченко. - Кіровоград : Поліграф-Терція, 2003. - 304 с.

9. Дічек Наталія. Жива спадщина: нове унікальне видання праць В. О. Сухомлинського / Н. Дічек // Рідна школа. - 2016. - № 7. - С. 8−11.

10. Пеннер О. В., Рожела В. Ф. Путівник по Державному педагогічно-меморіальному музею В. О. Сухомлинського / О. В. Пеннер, В. Ф. Рожела ; відповід. за випуск: О. Г. Романенко, Н. А. Калініченко. - Павлиш, 2003. - 31 с.

11. Рапіна Лідія. Патріотичне виховання: щоб у серці жила Батьківщина / Л. Рапіна // Педагогічна газета. - 2016. - № 5 (вер.−жовт.). - С. 4.

12.Слюсаренко І. Г. В. О. Сухомлинський – послідовник педагогічних поглядів К. Д. Ушинського / І. Г. Слюсаренко // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підручник / Кол. авторів: А. М. Бойко, В. Д. Бардінова [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Бойко. - Київ : Професіонал, 2004. - С.547-564.

13. Слюсаренко І. Г. Взаємозв’язок морального і естетичного виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / І. Г. Слюсаренко // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підручник / Кол. авторів: А. М. Бойко, В. Д. Бардінова [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Бойко. - Київ : Професіонал, 2004. - С.568-569.

14. Слюсаренко І. Г. Життя і педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського / І. Г. Слюсаренко // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підручник / Кол. авторів: А. М. Бойко, В. Д. Бардінова [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Бойко. - Київ : Професіонал, 2004. - С.543-547.

15. Слюсаренко І. Г. Сухомлинський про рушійні сили виховного процесу / І. Г. Слюсаренко // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підручник / Кол. авторів: А. М. Бойко, В. Д. Бардінова [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Бойко. - Київ : Професіонал, 2004. - С.564-567.

16. Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека / В. А. Сухомлинский ; [сост. О. В. Сухомлинская]. - Москва : Педагогика, 1990. - 288 с. (Серия «Библиотека учителя»).

17. Сухомлинский В. А. Павлышская средняя школа: обобщение опыта учебно-воспитательной работы в сельской средней школе / В. А. Сухомлинский. - 2 изд. - Москва : Просвещение, 1979. - 393 с., 9 л. ил.

18. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. - Киев : Радянська школа, 1974. - 288 с.

19. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський ; [підгот. до вид. текст і написав вступ. статтю В. Ф. Шморгун]. - Київ : Радянська школа, 1978. - 263 с.

20. Сухомлинський В. О. Залежить тільки від вас…(лист завтрашньому вчителеві) / В. О. Сухомлинський // Педагогіка : хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омельяненко. - Київ : Знання-Прес, 2003. - С. 82−84.

21. Сухомлинський В. О. К вопросу об организации школ-интернатов / В. О. Сухомлинський // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ−ХХ ст.) : хрестоматія / Упоряд.: Л. Д. Березівська [та ін.]. - Київ : Науковий світ, 2003. - С. 393−402.

22. Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу / В. О. Сухомлинський. - Київ : Радянська школа, 1971. - 208 с.

23. Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський. - Київ : Радянська школа, 1970. - 288 с.

24. Сухомлинський В. О. Народження громадянина. Єдність педагогічних поглядів і переконань учителів / В. О. Сухомлинський // Педагогіка : хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омельяненко. - Київ : Знання-Прес, 2003. - С. 63−73.

25. Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа / В. О. Сухомлинський // Педагогіка : хрестоматія / Уклад.: А.  І. Кузьмінський, В. Л. Омельяненко. - Київ : Знання-Прес, 2003. - С. 81−82.

26. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В. О. Сухомлинський // Педагогіка : хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омельяненко. - Київ : Знання-Прес, 2003. - С. 50−54.

27. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором / В. О. Сухомлинський // Педагогіка : хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омельяненко. - Київ : Знання-Прес, 2003. - С. 73−81.

28. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / Упоряд. О. О. Любар ; за заг. ред. В. Г. Кременя. - Київ : Знання, 2003.- С. 526−540.

29. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський // Педагогіка : хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омельяненко. - Київ : Знання-Прес, 2003. - С. 58−63.

30. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. - Київ : Радянська школа, 1988. - 310 с.

31. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину / В. О. Сухомлинський // Педагогіка : хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омельяненко. - Київ : Знання-Прес, 2003. - С. 54−58.

32. Сухомлинський В. О. Як любити дітей / В. О. Сухомлинський // Педагогіка : хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омельяненко. - Київ : Знання-Прес, 2003. - С. 85−86.

33. Ткаченко Лідія. Ідеї В. Сухомлинського – революційний етап у розвитку вітчизняної педагогічної думки / Л. Ткаченко // Рідна школа. - 2016. - № 1. - С.75−78.

34. Хайруліна Василина. Особистість у колективі. До 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / В. Хайруліна // Рідна школа. - 2016. - № 11−12. - С. 37−39.