Список статей із періодичних видань фонду Наукової бібліотеки УМО, присвячених видатному українському педагогу В.О. Сухомлинському

Список статей із періодичних видань фонду Наукової бібліотеки УМО, присвячених видатному українському педагогу В.О. Сухомлинському

1. Антонець Михайло. Василь Сухомлинський: Батьківщина – це твоє рідне слово / М. Антонець // Рідна школа. – 2016. – № 11−12. – С. 40−43.

2. Батрун І. В. Соціалізація дитини в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / І. В. Батрун // ОПЗ Педагогічна майстерня. – 2017. –№ 11. – С. 31−34.

3. Березівська Лариса. Василь Сухомлинський про джерела формування в школярів патріотичних почуттів / Л. Березівська // Рідна школа. – 2016. – № 7. – С. 3−7.

4. Бех Іван. Висока педагогіка почуттів. Громадянська особистості у смисло-ціннісній інтерпритації В. Сухомлинського / І. Бех // Освіта. – 2016. – № 38−39. – С. 3.

5. Бех Іван. Для дітей – про великі проблеми людини / І. Бех // Освіта. – 2017. – № 42−43. – С. 4.

6. Бондаренко Вікторія. Василь Сухомлинський: світовий вимір (виставка у Педагогічному музеї України) / В. Бондаренко // Рідна школа. – 2016. – № 11-12. – С. 45−47.

7. Дічек Наталія, Антонець Наталія. Дорогою пошуку істини (до ювілею Ольги Сухомлинської) / Н. Дічек, Н. Антонець // Освіта. – 2016. – № 41-42. – С. 6.

8. Дічек Наталія. Жива спадщина: нове унікальне видання праць В. О. Сухомлинського / Н. Дічек // Рідна школа. – 2016. – № 7. – С. 8−11.

9. Пащенко Дмитро. Піклування В. О. Сухомлинського про здоровя дітей / Д. Пащенко // Інформаційно-методичний збірник КОДА. – 2017. – № 10. – С. 47−50.

10. Пугач Анжеліна. Шлях Української асоціації Василя Сухомлинського: з нагоди 25-річчя від часу заснування / А. Пугач // Рідна школа. – 2016. – № 1. – С.72−74.

11. Рапіна Лідія. Патріотичне виховання: щоб у серці жила Батьківщина / Л. Рапіна // Педагогічна газета. – 2016. – № 5. – С. 4.

12. Савченко Олександра. Аксіологічні смисли літературної спадщини Василя Сухомлинського: філософія для дітей / О. Савченко // Рідна школа. 2017. – № 9-10. – С. 44−48.

13. Сіданіч І. Л. Гуманізація духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі: внесок В. О. Сухомлинського / І. Л. Сіданіч // Вісник післядипломної освіти. – 2015. – Вип. 14(27). – С. 123−134.

14. Сухомлинська Ольга. Смертність людини в освітньому та виховному просторі. Підхід Василя Сухомлинського / О. Сухомлинська // Управління освітою. – 2018. − № 3. – С. 6−19.

15. Ткаченко Лідія. Ідеї В. Сухомлинського – революційний етап у розвитку вітчизняної педагогічної думки / Л. Ткаченко // Рідна школа. – 2016. – № 1. – С. 75−78.

16. Ткаченко Лідія. Філософія для дітей / Л. Ткаченко // Освіта. – 2017. – № 38−39. – С. 7.