Проекти Європейського союзу – освітянам

Проекти Європейського союзу – освітянам

 1. Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie Nr 1(5)-2016 : Wydanie naukowe / Wyzsza Szkola Informatyki I Umiejetnosci. – Lodz, 2016. – 193 p.
 2. Бондарук О. Розвиток індивідуального лідерства в університеті : навч. посібник / О. Бондарук ; Проект ТEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» ; Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.
 3. Геген Даніель. У лабіринті Європейського союзу / Д. Геген ; пер. з фр. Г. Козлов, С. Середа. – Київ, 1995. – 116 с.
 4. Драч І., Муромець В., Чорнойван Г. Дослідницьке лідерство в сучасному університеті : навч. посібник / І. Драч, В. Муромець, Г. Чорнойван ; Проект ТEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» ; Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.
 5. Європейський союз – Україна: освіта дорослих : зб. матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні, (Київ, 4-6 листопада 2014 року) ; НАПН України, МОН України, Тов. «Знання України», Представництво DVV INTERNATIONAL в Україні. – Київ ; Ніжин, 2015. – 200 с.
 6. Збірник навчальних планів і програм спецкурсів за вибором «Європейська та євроатлантична інтеграція України через освіту» для підвищення кваліфікації вчителів та методистів / гол. ред., відп. за видання О. М. Онаць ; Асоціація керівників шкіл України, Інститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2008. – 40 с.
 7. Калашнікова С. Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти : навч. посібник / С. Калашнікова ; Проект ТEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» ; Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 44 с.
 8. Курбатов С. Рейтинги як інструмент розвитку лідерського потенціалу : навч. посібник / С. Курбатов ; Проект ТEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» ; Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.
 9. Линьова І. О. Підготовка та розвиток молодих дослідників в університеті на основі парадигми лідерства : навч. посібник / І. О. Линьова ; Проект ТEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» ; Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.
 10. Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі : монографія / авт. кол.: Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко та ін. Київ : Педагогічна думка, 2011. – 232 с.
 11. Оржель О. Університетська соціальна відповідальність у контексті університетського лідерства : навч. посібник / О. Оржель ; Проект ТEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» ; Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.
 12. Паламарчук О. Викладання в університеті на засадах лідерства : навч. посібник / О. Паламарчук ; Проект ТEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» ; Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.
 13. Прохор І. Формування командного лідерства в університеті / І. Прохор ; Проект ТEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» ; Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.
 14. Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методологічного семінару / відп. за вип. М. Б. Євтух ; Інститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2009. – 360 с.
 15. Ставицький А. Роль викладача-лідера у сучасному університеті : навч. посібник / А. Ставицький ; Проект ТEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» ; Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.
 16. Степаненко І., Дебич М. Інтернаціоналізація як інструмент розвитку лідерського потенціалу університету : навч. посібник / І. Степаненко, М. Дебич ; Проект ТEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» ; Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 44 с.
 17. Україна в Європі. Освітній пакет / пер. Олена Стиславська ; автори : З. Баранкевич, Є. Бобінська, В. Гзік [та ін.] ; Центральний осередок удосконалення вчителів. – Варшава, 2006. – 200 с.
 18. Фотен Паскаль. Європа у 12 уроках / Паскаль Фотен ; Представництво ЄС в Україні. – Київ, 2011. – 63 с.