Список статей із періодичних видань фонду Наукової бібліотеки УМО за тематикою «Нова українська школа»

Список статей із періодичних видань фонду Наукової бібліотеки УМО за тематикою «Нова українська школа»

 1. Брюханова Т. О., Шишко І. М. Застосування квест-технологій в освітньому просторі / Т. О. Брюханова, І. М. Шишко // ОПЗ. Педагогічна майстерня. – 2017. – № 10. – С. 12−17.
 2. Єрмоленко А. Синергія суб’єктів освітнього процесу в контексті теорії поколінь / А. Левченко // Методист. − 2018. − № 2. − С. 47–51.
 3. Єфремова Г. Л. Шкільний булінг. Специфіка та особливості прояву / Г. Л. Єфрємова // ОПЗ. Педагогічна майстерня. – 2017. – № 8. – С. 14−19.
 4. Живюк І. Вікіпедія як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності учня в умовах Нової української школи / І. Живюк // Нова педагогічна думка. – 2018. − № 1(91). – С. 43−45.
 5. Ілляхова М. Креативні практики. Актуалізація креативних практик у профеесійному розвитку педагогічних працівників / М. Ілляхова // Методист. − 2018. − № 2. − С. 52–58.
 6. Ільїна Н. Ф. QRутий урок або дещо про магію QR-кодів / Н. Ф. Ільїна // ОПЗ. Педагогічна майстерня. – 2017. – № 8. – С. 7−13.
 7. Іонова Олена. Вальфдорська школа: системно-синергетичний підхід / О. Іонова // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2017. − № 1. – С. 3−10.
 8. Кириченко М. Соціальна відповідальність в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» / М. Кириченко // Методист. − 2018. − 2018. − С. 9–13.
 9. Коноваленко Юрій. Сучасні педагогічні професії: Тьютори, Едвайсери, Коучі, Фасилітатори, Ментори, Наставники… / Ю. Коноваленко // Освіта. – 2017. – № 11−12. – С. 8.
 10. Кравець Н. В. Краєзнавча робота в контексті навчально-виховної діяльності сучасного закладу освіти / Н. В. Кравець // ОПЗ. Виховна робота в школі. – 2017. – № 7. – С. 2−13.
 11. Кравчинська Т. Професійний розвиток методистів РМК, ММК в умовах впровадження НУШ / Т. Кравчинська // Методист. − 2018. − № 2. − С. 38–41.
 12. Красовська Т. Д. Як уникнути типових помилок у викладанні за допомогою інноваційних методик / Т. Д. Красовська // ОПЗ. Педагогічна майстерня. – 2017. – № 12. – С. 28−32.
 13. Левченко В. Професійна мобільність. Соціально-психологічні чинники формування професійної особистості педагога в ситуації змін / В. Левченко // Методист. − 2018. − № 2. − С. 42–46.
 14. Матат Дарина. В очікуванні змін. Якісна, сучасна і доступна – саме такою буде Нова українська школа / Д. Матат // Освіта України. – 2017. – № 2. – С. 4.
 15. Маценко Н. В. Про підходи до навчання у Новій українській школі / Н. В. Маценко // Педагогічний вісник. – 2018. – 1(91). – С. 11.
 16. Невтира О. М. Віртуальний методичний кабінет школи / О. М. Невтира // ОПЗ. Управління школою. – 2017. – № 22−24. – С. 89−90.
 17. Ніколенко Л. Нова українська школа: інтеграційний підхід у початковій загальній освіті / Л. Ніколенко // Методист. − 2018. − № 2. − С. 72–74.
 18. Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників : програма круглого столу з онлайн-трансляцією, 22 лютого 2018 року, м. Київ / за ред. В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, О. О. Мірошник. – Київ : ЦІППО, 2017. – 38 с.
 19. Олійник В. В. Нагальна проблема – законодавче забезпечення / В. В. Олійник. – Освіта. – 2017. − № 9−10 (1-8 березня). – С. 4−5.
 20. Олійник В. В., Кириченко М. О., Отич О. М. Глобальні виклики в умовах розбудови Нової української школи / В. В. Олійник, М. О. Кириченко, О. М. Отич. – Педагогічна газета. – 2017. − № 3(259), (травень-червень). – С. 7.
 21. Отич О. М. Це допоможе кожному вчителю / О. М. Отич // Освіта. − 2017. − № 44-45 (1-8 листопада). − С. 5.
 22. Панченко Л. Масові онлайн відкриті курси для розвитку педагога Нової української школи / Л. Панченко // Методист. − 2018. − № 2. − С. 59–63.
 23. Петренко О. Педагогічний коучинг у діяльності вчителя в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» / О. Петренко // Нова педагогічна думка. – 2018. − № 1(91). – С. 62−66.
 24. Пищик О. В. Сучасний крок: методика, підготовка і проведення / О. В. Пищик // ОПЗ. Педагогічна майстерня. – 2017. – № 9. – С. 2−9.
 25. Пономаренко О. Д. Нова школа, нові ми – що передбачає Закон України про освіту? / О. Д. Пономаренко // ОПЗ. Педагогічна майстерня. – 2017. – № 11. – С. 2−4.
 26. Просіна О. Інтеграці в НУШ. Інтегрований підхід в освітньому процесі / О. Просіна // Методист. − 2018. − № 2. − С. 68–71.
 27. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти : збірник спецкурсів / авторський колектив: Єрмоленко А. Б., Ілляхова М. В., Кравчинська Т. С., Левченко В. В., Махновець Ю. А., Ніколенко Л. Т., Просіна О. В., Сорочан Т. М., Сидоренко В. В., Скрипник М. І., Фарухшина М. Ш., Швень Я. Л. ; заг. ред. проф. Т. М. Сорочан ; упорядн.: В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень, М. І. Скрипник. – Київ : Агроосвіта, 2018. – 291 с.
 28. Пуліна А. А. Шкільний сайт як ресурс відкритого інформаційно-освітнього простору школи / А. А. Пуліна // ОПЗ. Управління школою. – 2017. – №22−24. – С. 73−77.
 29. Савіна М. В. Віртуальна учительська як засіб мережевої адміністрації та вчителів / М. В. Савіна // ОПЗ. Управління школою. – 2017. – № 22−24. – С. 91−92.
 30. Самойленко О. Використання хмарних технологій у професійному розвитку педагогічних працівників / О. Самойленко // Методист. − 2018. − № 2. − С. 64–67.
 31. Сидоренко В. Методична діяльність у суспільстві, яке навчається: виклики, проблеми, перспективи розвитку / В. Сидоренко // Методист. − 2018. − № 2. − С. 14–26.
 32. Сідорова Л. В. Хоумскулінг: красиве слівце чи реальна альтернатива / Л. В. Сідорова // ОПЗ. Педагогічна майстерня. – 2017. – № 11. – С. 28−30.
 33. Скрипник М. Модернізація Вітчизняної освіти ХХІ ст.: проблеми субєктності / М. Скрипник // Методист. − 2018. − № 2. − С. 28–33.
 34. Сорочан Т. Підготовка тренерів для навчання вчителів Нової школи / Т. Сорочан // Методист. − 2018. − № 2. − С. 4–8.
 35. Сорочан Тамара. Учитель Нової школи / Т. Сорочан // Управління освітою. – 2018. – № 3. – С. 20−27.
 36. Ступак М. Л. Упровадження гендерних підходів у практику роботи загальноосвітнього навчального закладу / М. Л. Ступак // ОПЗ. Управління школою. – 2017. – № 25−27. – С. 58−62.
 37. Третякова Н. В. 82 найкрутіші інструменти освітніх технологій 2017 року / Н. В. Третякова // ОПЗ. Педагогічна майстерня. – 2017. – № 8. – С. 39−47.
 38. Фарухшина М. Педагогічний маркетинг у професійній діяльності педагога Нової української школи / М. Фарухшина // Методист. − 2018. − № 2. − С. 34–37.
 39. Черкашина Т., Северинчук Л. Діяльність навчально-практичного центру самопізнання та особбистісно-професійного самовдосконалення педагогічних працівників у контексті реалізації ідей Концепції Нової української школи / Т. Черкашина, Л. Северинчук // Нова педагогічна думка. – 2018. − № 1(91). – С. 30−33.
 40. Швень Я. Когнітивна гнучкість. Нейропсихологічні особливості когнітивної гнучкості як базової навички особистості нової формації / Я. Швень // Методист. − 2018. − № 2. − С. 75–79.