Нові видання Університету менеджменту освіти до 65-річчя від дня заснування

Нові видання Університету менеджменту освіти до 65-річчя від дня заснування

  1. Анотований каталог конкурсних робіт учасників всеукраїнських наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти (2015-2017рр.) / упоряд.: А. С. Науменко, А. В. Баглай [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Отич ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – Київ, 2018. – 128 с.
  2. Бібліографічний покажчик праць науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету менеджменту освіти / за ред. М. О. Кириченка, О. М. Отич. – Київ : Вид-во ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 308 с.
  3. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; гол. ред. В. В. Олійник. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 132 с. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).
  4. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; гол. ред В. В. Олійник. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 156 с. – (Серія «Педагогічні науки»).
  5. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] ; гол. ред В. В. Олійник. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – 152 с. – (Серія «Управління та адміністрування»).
  6. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»: 65 років успіху! : інформаційне видання до 65-ї річниці від дня створення / за заг. ред. М. О. Кириченка, В. В. Олійника, О. М. Отич ; уклад.: О. М. Отич, І. Г. Отамась. – Київ : ЮСТОН, 2018. – 84 с.
  7. Післядипломна освіта в Україні : міжгалузевий науково-освітній журнал, виходить 2 рази на рік / ред. рада: О. В. Алейнікова, Н. Г. Діденко, С. І. Дровозюк [та ін.] ; ред. колегія: В. П. Андрущенко, В. Ю. Биков, О. І. Бондарчук [та ін.] ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – 2018. – № 1.
  8. Програма урочистого зібрання з нагоди 65-ї річниці від дня заснування Університету менеджменту освіти (Київ, 26 жовтня 2018 року) / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Київ, 2018. – 4 с.