Список літератури до спеціальності «Християнська педагогіка»

Список літератури до спеціальності «Християнська педагогіка»

 

 1. Армор Ф., Сіданіч І. Уроки виховання характеру: будуйте своє життя на надійному фундаменті : навч. посіб. для школярів, − 2-ге вид. / Ф. Армор, І. Сіданіч ; пер. з англ. В. Степанова. – ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія», 2018. – 60 с. : іл.
 2. Біблія / переклад І. Огієнка / ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія». – Київ : Вид-во Благодійного фонду «Лібре», 2018. – 1360 с.
 3. Біблія для юних читачів / у переказі М. К. Армора ; переклад з англ. / ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія». – Київ : ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія», 2018. – 268 с. : іл.
 4. Біографічний підхід у вивченні історії та спадщини Київської духовної академії (1819-1924) : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської наук. конф., (Київ, НаУКМА, 30 червня 2016 р.) / упоряд. і відп. ред. М. Л. Ткачук. – Київ, 2016. – 236 с.
 5. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях : навч. програма та календарно-темат. план / А. М Богуш, І. Л. Сіданіч, В. Є. Сучок [та ін.]. – Київ : ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія», 2018. – 124 с.
 6. Кислашко О. П., Сіданіч І. Л. Християнська педагогіка : посіб. / О. П. Кислашко, І. Л. Сіданіч. – Київ : ВБФ «Східно-європейська гуманітарна місія», 2018. – 484 с.
 7. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. − Рівне, 2017. – № 2 (18). – 292 с.
 8. Сіданіч І. Л., Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (ХХ – початок ХХІ століття) : монографія / І. Л. Сіданіч. − Київ, 2013. – 464 с.
 9. Сіданіч І. Л., Кислашко О. П. Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної школи : монографія. – Київ, 2012. – 496 с.
 10. Сіданіч І. Л., Кислашко О. П. Основи християнського світогляду і моралі. Біблійна історія та християнська етика : навч. метод. посіб. / І. Л. Сіданіч, О. П. Кислашко. – Київ, 2014. – 288 с.
 11. Школа – духовний осередок розвитку особистості, місцевої громади та держави : посібник / В. В. Рибалка, А. П. Самодрин, В. Ф. Моргун, О. М. Басанець, Т. М. Трекова, Н. М. Конюхова, А. А. Гривачевська ; за наук. ред. В. В. Рибалки, А. П. Самодрина. – Київ : Талком, 2018. – 452 с.
 12. Щоб ти став краще. Засади духовності в оповіданнях та казках Василя Сухомлинського : посіб. – Київ, 2016. – 64 с.