Книжкова виставка «До ювілею доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Сорочан Тамари Михайлівни»

Книжкова виставка «До ювілею доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Сорочан Тамари Михайлівни»

 1. Сорочан Т. Безперервна освіта педагогів: управлінський аспект / Т. Сорочан // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. –С. 73-76.
 2. Сорочан Т. М. Освітня виставка: презентація здобутків, апробація досвіду : методичні поради керівникам освіти / Т. М. Сорочан. – Луганськ : Знання, 2006. – 20 с.
 3. Сорочан Т. М. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної педагогічної освіти до роботи в умовах реформування галузі / Т. М. Сорочан // Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – № 2. –С. 50-56.
 4. Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика : монографія / Т. М. Сорочан. – Луганськ : Знання, 2005. – 384 с.
 5. Сорочан Т. М. Презентація плану інституційного розвитку Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / Т. М. Сорочан. – Луганськ, 2008. – 44 с.
 6. Сорочан Т. М. Професійне управління сучасною школою : навчальний посібник / Т. М. Сорочан. – Луганськ : Знання, 2003. – 108 с.
 7. Сорочан Т. М. Управління школою – діяльність професійна : посібник для директорів середніх загальноосвітніх навчальних закладів / Т. М. Сорочан. – Луганськ : Знання, 2003. – 48 с.
 8. Сорочан Т. М., Данильєв А. О. Освітня виставка: презентація педагогічних інновацій : науково-методичний посібник / Т. М. Сорочан, А. О. Данильєв. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. – 102 с.
 9. Сорочан Т. М., Данильєв А. О., Дьяченко Б. А., Рудіна О. М. Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня (за матеріалами Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) / Т. М. Сорочан, А. О. Данильєв, Б. А. Дьяченко, О. М. Рудіна. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. – 524 с.
 10. Сорочан Т. М., Рудіна О. М. Особливості соціалізації старшокласників у Луганській області (за результатами соціологічних досліджень) : науково-методичний посібник / Т. М. Сорочан, О. М. Рудіна. – Луганськ : Знання, 2004. – 112 с.
 11. Сорочан Т. Підготовка тренерів для навчання вчителів Нової української школи / Т. Сорочан // Методист. – 2018. – № 2. – С. 4-8.
 12. Сорочан Т. Регіональна післядипломна педагогічна освіта: пошук нових стратегій і моделей розвитку / Т. Сорочан // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 2. – С. 11-15.
 13. Сорочан Т. Учитель Нової школи. Підготовка тренерів для навчання вчителів Нової української школи / Т. Сорочан // Управління освітою. – 2018. – № 3. – С. 20-27.
 14. Сорочан Т., Оліфіра Л. Діяльність Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з упровадження інноваційних освітніх технологій у процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників керівних кадрів освіти / Т. Сорочан, Л. Оліфіра // Післядипломна освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 33-36.
 15. Сорочан Т. Професіоналізація андрагога: цінності, знання, навички / Т. Сорочан // Післядипломна освіта в Україні. – 2018. – № 1. –С. 53-57.