Книжкова виставка «До ювілею доктора педагогічних наук, професора Сергеєвої Лариси Миколаївни»

Книжкова виставка «До ювілею доктора педагогічних наук, професора Сергеєвої Лариси Миколаївни»

 1. Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 8112.N.82.11-2016. Професія: Адміністратор, код 4222; кваліфікація: Адміністратор / Кол. авторів: В. В. Паржницький, О. М. Багмут, О. О. Зайцева та інші ; за наук. ред. О. І. Щербак, Л. М. Сергеєвої, Г. Г. Русанова. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2016. – 52 с.
 2. Ковальчук В. І., Сергеєва Л. М., Молчанова А. О. Як стати майстерним педагогом : навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, перероблене і доповнене / В. І. Ковальчук, Л. М. Сергеєва, А. О. Молчанова. – Київ : Арт Економі, 2011. – 184 с.
 3. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст [Текст] : кол. монографія / О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.] ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 412 с.
 4. Олійник В. В. , Сергеєва Л. М. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу : навчально-методичний посібник / В. В. Олійник, Л. М. Сергеєва. – Київ, АртЕк, 2010. – 176 с.
 5. Практикум педагогічної майстерності : навчальний посібник / Кол. авторів : Л. М. Сергеєва, А. О. Молчанова, О. В. Пащенко ; за ред. В. В. Олійника. – Київ : Арт Економі, 2011. – 186 с.
 6. Сергеєва Л. Висока нагорода для науковців профтехосвіти / Л. Сергеєва // Управління освітою. – 2008. – Спецвипуск : Профтехосвіта. – Листопад. – № 33(201). – С. 3–5.
 7. Сергеєва Л. Дорадчі комітети навчальних закладів: сучасність і батишевський погляд на партнерство / Л. Сергеєва // Професійно-технічна освіта. – 2007. – Спецвипуск. – С. 20–23.
 8. Сергеєва Л. Збереження та формування нових вітчизняних науково-педагогічних кадрів / Л. Сергеєва // Післядипломна освіта в Україні. – 2017. – № 2. – С. 9–12.
 9. Сергеєва Л. Інноваційне освітнє середовище у забезпеченні якості освіти / Л. Сергеєва //Післядипломна освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 93–95.
 10. Сергеєва Л. Кайдзен: філософія безперервного вдосконалення / Л. Сергеєва // Післядипломна освіта в Україні. – 2014. – № 2. – С. 50–53.
 11. Сергеєва Л. Керівнику закладу професійної освіти : навч. посібник для керівників закладів професійної освіти / Л. Сергеєва. – Київ : Вид. група «Шкільний світ», 2017. – 112 с.
 12. Сергеєва Л. Логістика виставкової діяльності професійної освіти і навчання / Л. Сергеєва // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 1. – С. 95–98.
 13. Сергеєва Л. М. , Кондратьєва В. П., Хромей М.Я. Лідерство : навч. посібник / Л. М. Сергеєва, В. П. Кондратьєва, М. Я. Хромей / за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – 296 с.
 14. Сергеєва Л. М. Ефективність діяльності сучасного педагога / Л. М. Сергеєва //Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації : збірник матеріалів конференції / редкол.: Г. Л. Губарєв (голова) [та ін.]. – Житомир : Вид.-во О. О. Євенок, 2017. – 388 с.
 15. Сергеєва Л. М. Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу : навчальний посібник / Л. М. Сергеєва. – Київ : Арт Економі, 2012. – 120 с.
 16. Сергеєва Л. М. Лідерство в управлінні професійним навчальним закладом / Л. М. Сергеєва. – Київ : Арт Економі, 2011. – 144 с.
 17. Сергеєва Л. М. Самостійна робота учнів при підготовці до семінарських занять з політології і соціології : методичні рекомендації для викладачів та учнів вищих професійних училищ / Л. М. Сергеєва. – Київ : Академпрес, 1999. – 28 с.
 18. Сергеєва Л. М. Теорія управління розвитком ПТНЗ на основі потреб регіонального ринку праці : монографія / Л. М. Сергеєва / за ред. В. В. Олійника. – Херсон : Айлант, 2012. – 224 с.
 19. Сергеєва Л. М. Технології відстеження фахового успіху випускників професійних навчальних закладів : спецкурс для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів професійної освіти / Л. М. Сергеєва. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2013. – 52 с.
 20. Сергеєва Л. М. Управління розвитком професійно-технічного закладу: теорія і методика : монографія / Л. М. Сергеєва ; за наук. ред. В. В. Олійника. – Київ ; Херсон : Айлант, 2013. – 452 с.
 21. Сергеєва Л. М., Русанов Г. Г. Науково-методичні матеріали до навчального модуля «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні» : конспект лекції та спецкурсу для системи підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів професійної освіти / Л. М. Сергеєва, Г. Г. Русанов ; ДВНЗ УМО АПН України. – Київ, 2008. – 115 с.
 22. Сергеєва Л. М., Русанов Г. Г., Ілько В. І. Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчальних закладів : навчально-методичний посібник. Видання 2-ге, перероблене і доповнене / Л. М. Сергеєва, Г. Г. Русанов, В. І. Ілько ; за ред. Л. М. Сергеєвої. – Київ : Арт Економі, 2011. – 96 с.
 23. Сергеєва Л. М., Софій Н. З. Якісна професійно-технічна освіта – соціально вразливій молоді / Л  М. Сергеєва, Н. З. Софій ; за ред. Л. М. Сергеєвої. – Київ : Арт Економі, 2012. – 168 с.
 24. Сергеєва Л. М., Пустова Т. В., Пащенко О. В. Підвищення кваліфікації заступників директорів з навчальної роботи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за очно-дистанційною формою навчання : навчально-методичний комплекс / Л. М. Сергеєва, Т. В. Пустова, О. В. Пащенко ; Університет менеджменту освіти АПН України. – Київ, 2008. – 84 с.
 25. Сергеєва Л. Провайдери освітніх послуг. Канадський досвід відстеження успішності випускників ПТНЗ – профтехосвітянам України / Л. Сергеєва // Управління освітою. – 2008. – Спецвипуск : Профтехосвіта. – Жовтень – № 30(198). – С. 7–12.
 26. Сергеєва Л. Сучасний погляд на модернізацію післядипломної освіти в наукових працях В. В. Олійника / Л. Сергеєва // Післядипломна освіта в Україні. – 2017. – № 1. – С. 15–18.
 27. Сергеєва Л. Успіх. Моніторинг професійних досягнень випускників ПТНЗ / Л. Сергеєва. – Київ : Вид. група «Шкільний світ», 2017. – 136 с. (Бібліотека «Шкільного світу»).
 28. Сергеєва Л. Науково-педагогічні працівники як педагогічна категорія / Л. Сергеєва // Післядипломна освіта в Україні. – 2015. – № 1. – С. 27–30.
 29. Студентське самоврядування : навчально-методичний комплекс для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації / Автор. колектив: Л. І. Даниленко, Г. В. Єльникова, О. Є. Кравчина, А. О. Молчанова, О. В. Овчарук, Л.М. Оліфіра, Л. М. Сергеєва ; ЦІППО АПН України. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 96 с.: іл.
 30. Сучасні підходи до управління професійно-технічними закладами освіти : навчально-методичний посібник / В. В. Олійник, Л. М. Сергеєва, С. А. Шмельова, Г. Г. Русанов, Л. Б. Магдюк ; за заг. ред. В. В. Олійника. – Київ : Етіс Плюс, 2007. – 120 с.