Список наукових праць  до І Наукових читань, присвячених пам’яті вченого,  доктора фізико-математичних наук, професора,  ректора (1995-2005) Ніжинського ДПУ ім. М. Гоголя,  директора Інституту відкритої освіти ДВНЗ УМО НАПН України Василя Павловича Яковця

Список наукових праць до І Наукових читань, присвячених пам’яті вченого, доктора фізико-математичних наук, професора, ректора (1995-2005) Ніжинського ДПУ ім. М. Гоголя, директора Інституту відкритої освіти ДВНЗ УМО НАПН України Василя Павловича Яковця

1. Боровик В. Н., Зайченко І. В., Мурач М. М., Яковець В. П. Геометричні перетворення площини : навч. посібник / В. Н. Боровик, І. В. Зайченко, М. М. Мурач, В. П. Яковець. - Суми : Університетська книга, 2003. - 503 с.

2. Кочерга О. І., Яковець В. П. Застосування визначеного інтеграла : практикум / О. І. Кочерга, В. П. Яковець. - Ніжин : Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2007. - 71 с.

3. Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка ; упоряд. : Н. Г. Протасова, Ю. О. Молчанова, Т. В. Куренна ; ред. рада : В. Г. Кремень, Ю. В. Ковбасюк, Н. Г. Протасова [та ін.] / автор. кол.: О. Л. Ануфрієва, В. Г. Базелюк, Г. М. Бевз, О. І. Бондарчук, В. І. Бессарабов, О. В. Боднарук, О. І. Бондарчук, О. В. Брюховецька, Т І. Бурлаєнко, Т. М. Вакуліч, А. С. Виноградова, Г. А. Дмитренко, І. І. Драч, В. І. Карамушка, Ю. С. Красильник, В. І. Куценко, Т. О. Лукіна, В. П. Ляхоцький, А. С. Москальова, М. Е. Морозова, В. Ю. Наумова, О. Л .Озерян, Н. І. Пінчук, Т. О. Пушкарьова, В. І. Саюк, Л. М. Сергеєва, Г. М. Тимошко, Т. В. Чаусова, Є. Р. Чернишова, А. І. Чміль, В. П. Яковець ; Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. — Київ : Основа, 2014. — 496 с.

4. Пономаревський С. Розмова з ректором / С. Пономаревський // Світ виховання. Часопис для вчителів, батьків, дітей. - Київ, 2004. - №3(10). - С.6−11.

5. Яковець В. П. Збереження і розвиток наукових традицій Ніжинської вищої школи / В. П. Яковець // Наукові записки Ніжинського ДПУ ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки ; гол. ред. В. П Яковець. - Ніжин, 2000. - С.5−8.

6. Яковець В. П. Інноваційні підходи в організації підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України // Післядипломна освіта в Україні. - 2012. - № 2. - С. 57−61.

7. Яковець В. П. Інтегральне числення функцій однієї змінної : тексти лекцій з математичного аналізу / В. П. Яковець. - Ніжин, 2007. - 131 с.

8. Яковець В. П. Інформатизація післядипломної педагогічної освіти: тенденції і перспективи / В. П. Яковець // Післядипломна освіта в Україні. — 2011. — № 2. — С. 20–27.

9. Яковець В. П. Проблеми впровадження сучасної освітньої політики в системі вищої освіти України // Післядипломна освіта в Україні. - 2016. - № 1. - С. 9−16.

10. Яковець В. П. Проблеми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах в контексті реалізації ідей Болонського процесу / В. П. Яковець // Післядипломна освіта в Україні. — 2013. — № 1. — С. 67–69.

11. Яковець В. П., Боровик В. Н., Ваврикович Л. В. Аналітична геометрія : навч. посіб. / В. П. Яковець, В. Н. Боровик, Л. В. Ваврикович. — Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. — 296 с.

12. Яковець В. П., Волков В. О. Математичні методи в психології. Практикум : навч. посіб. / В. П. Яковець, В. О. Волков. — Горлівка : Ліхтар, 2013. — 188 с.

13. Яковець В. П., Коваленко Є. І. Концептуальні засади підготовки вчителя в Ніжинському університеті / В. П. Яковець, Є. І. Коваленко // Світ виховання. Часопис для вчителів, батьків, дітей. - Київ, 2004. - №3(10). - С.11−19.

Видання В. П. Яковця, які наявні у фонді Наукової бібліотеки ДВНЗ УМО.