Список літератури до книжкової виставки «Ювілейні видання закладів вищої освіти та післядипломної освіти»

Список літератури до книжкової виставки «Ювілейні видання закладів вищої освіти та післядипломної освіти»

1. Вищі навчальні заклади України. Рік 2008 / за ред. І. О. Вакарчука ; упоряд.: В. Д. Шинкарук, Я. Я. Болюбаш, С. І. Бондаренко [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України. - Київ, 2008. - 533 с.

2. Від курсанта до генерала. Шляхами бойових звитяг і трудових звершень (1911-2011рр.). / автор. колектив: Чайковський А. С. (керівник), Войналович С. В., Горобець О. О. [та ін.] ; Національна академія внутрішніх справ. - Київ : Український видавничий консорціум, 2011. - 360 с.

3. Вінницький національний технічний університет. 50 років розвитку : довідкове видання / ред.. колегія: Б. І. Мокін (голова), В. В. Грабко, О. Н. Романюк, А. В. Писклярова [та ін.] ; ВНТУ. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 264 с.

4. Житомирський державний університет імені Івана Франка : ювілейне видання / автор-упоряд. Я. Білейчук ; ред. колегія: П. Ю. Саух, В. Г. Кремень, М. В. Попович [та ін.] ; ЖДУ ім. Івана Франка. - Київ : Логос Україна. - 200 с.

5. Заклади освіти Київщини: минуле та сучасне / за ред.. І. Л. Лікарчука ; ред. кол.: І. Л. Лікарчук, Н. І. Клокар, О. П. Ситніков [та ін.] ; Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. - Київ : Вид-во О. М. Ешке, 2002. - 528 с.

6. ЗІППО - 60. Історія та розвиток: вчора, сьогодні, завтра / ред. колегія: Талапканич М. І., Химинець В. В., Петечук В. М. [та ін.] ; Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. - Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2006. - 116 с. : іл.

7. Інноватика у післядипломній педагогічній освіті Житомирщини : науково-методичне видання / за заг. ред. І. І. Якухно ; Житомирський обласний інститут післядипломної освіти. - Житомир, 2014. - 140 с. : іл.

8. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка / автор-упорядник Я. Білейчук ; ред.. колегія: О. М. Завальнюк, В. А. Смолій, І. М. Вишневський [та ін.]. - Київ : Логос Україна, 2008.

9. Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст. До 10-річчя відродження Києво-Могилянської академії : енциклопедичне видання / упорядник З. І. Хижняк ; за ред. В. С. Брюховецького ; Києво-Могилянська академія. - Київ : КМ Академія, 2001. - 736 с. : 290 іл.

10. Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради – 70. Історія та розвиток: учора, сьогодні, завтра / редкол. : В. В. Пашков (голова ред.), Л. В. Батліна, К. Л. Крутій [та ін.] ; ЗОІППО. - Запоріжжя : ЛІПС ЛТД, 2009. - 120 с. : іл.

 

 

11. Майбутнє за нами : інформаційно-довідкове видання / ред.-упорядник В. О. Карпенко ; Університет «Україна». - Київ, 2008. - 256 с.

12. Мелітопольський державний педагогічний університет : ювілейна книга / редколегія: І. П. Аносов (голова), М. В. Елькін, О. С. Арабаджі, А. М. Солоненко [та ін.] ; Мелітопольський ДПУ. - Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2008. - 160 с.

13. Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського: віхи історії (1913-2008) / укладачі: В. Д. Будак, Л. В. Старовойт, О. П. Хаєцький, С. В. Підопригора ; МДУ ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Фірма Іліон, 2009. - 184 с.

14. Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. В. Різун, М. С. Тимошик, А. Є. Конверський [та ін.] ; Передм. В. В. Скопенка. - Київ : Наша культура і наука, 2004. - 440 с. : іл. вкл.

15. Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть : довідник / за заг. ред.. В. В. Скопенка, кол. авторів: Скопенко В. В. , Третяк О. В., Андрейцев В. І. [та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. - 328 с.

16. Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського / за ред. А. М. Богуш, О. Я. Чебикіна ; укладач Т. І. Койчева ; Південноукраїнський ДПУ ім. К. Д. Ушинського. - Одеса : Друкарський дім ; Фаворит. - 256 с.

17. Науковці херсонської академії неперервної освти / укладачі: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко. ; Херсонська академія неперервної освіти. - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. - 126 с.

18. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Історичний нарис, 1920-2000 / укладачі: П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко. - Київ : Четверта хвиля, 2000. - 220 с. : іл.

19. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова: 1834-2004: Історія. Сьогодення. Перспективи / автор. колектив: В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова та інші ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Навчальна книга, 2005. - 255 с. : іл.

20. Освіта в Україні. Міжнародна інтеграція (фотоальбом: англійська, німецька одночасно) / фото Деменьєва, Іващенко, Кучеренко [та ін.] ; Місія «Україна відома» на замовлення ДП «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України. - Київ, 2010.

21. Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів: Нам – 65 / ред. колегія: Зубко А. М. (голова), Морева Т. Г., Голобородько Я. Ю. [та ін.] ; Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. - Херсон : РІПО, 2009. - 98 с.

22. Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : бібліографічний довідник 1944-2009рр. / укладачі: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. М. Макаренко ; за заг. ред. В. П. Андрущенка. - 2-ге вид.; доп. і переробл. ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - 407 с. - (Серія «Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова», Серія «До 175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова»).

23. Психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України / уклад.: В. І. Даниленко, А. В. Кудін, К. М. Левківський, В. П. Мележик ; за ред. Б. М. Жебровського ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Знання, 2006. - 302 с.

24. Самойленко Г. В. , Самойленко О. Г. Ніжинська вища школа: сторінки історії / Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко ; Ніжинський педагогічний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин, 2005. - 420 с.

25. Служение отечеству и долгу. Очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805-2004) : харьковский биографический словарь / под общ. ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой ; редкол. : В. И. Астахова, Е. В. Астахова и др. ; Народная украинская академия. - Харьков : Изд-во НУА: Золотые страницы, 2004. - 748 с.

26. Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского / авторы: Н. В. Багров, В. Ф. Шарапа, Б. А. Вахрушев, Е. С. Регушевский и др. ; Таврический национальный университет. - Київ : Либідь, 2001. - 163 с.

27. Хмельницький національний університет. 50 років розвитку : історично-іміджеве видання / ред. колегія: М. Є. Скиба, М. А. Йохна, С. Г. Костогриз, М. П. Войнаренко [та ін.] ; Хмельницький національний ун-т. - Київ : Логос Україна, 2012. - 188 с.

28. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти: історія, події, особи (до 75-річчя інституту) / ред. колегія: О. Ф. Попик (голова) [ та ін.] ; Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. - Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2014. - 224 с. : іл.