Список літератури до спеціальності «Інклюзивна освіта»

Список літератури до спеціальності «Інклюзивна освіта»

 

 1. Алєєва Н. М. Діти з порушенням зору в умовах інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / Н. М. Алєєва, Ю. В. Барінов та ін. – Київ : Кафедра, 2016. – 212 с.
 2. Безоплатна правова допомога (Шрифтом Брайля) / Нац. Асамблея людей з інвалідністю України. – Київ.
 3. Вержиховська О. М. Спеціальна методика виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення : навч.-метод. посіб. / О. М. Вержиховська, Н. М. Гончарук, Л. І. Рудзевич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 272 с.
 4. Вержиховська О. М., Рудзевич І. Л. Теорія і методика виховання дітей в спеціальній школі : навчально-методичний посібник / О. М. Вержиховська, Л. І. Рудзевич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 292 с.
 5. Веркейк Д. Знову в дорогу : посібник з догляду за спинальними хворими / за ред. Д. Веркейка ; Мін. охорони здоров’я Нової Зеландії. – Київ : Рось, 2010. – 100 с. : іл.
 6. Волгіна О. М. Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці : посібник / О. М. Волгіна, О. Л. Іванова ; ПРООН в Україні, Спільна Програма «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні». – Київ : Ваіте, 2018. – 36 с.
 7. Гендерний аудит доступності : методичні рекомендації / Л. Ю. Байда, Я. В. Грибальський ; Нац. Асамблея людей з інвалідністю України. − Київ, 2018. – (травень). – 72 с.
 8. Гендерний аудит доступності в місті Краматорськ Донецької області / ООН Жінки в Україні ; Нац. Асамблея людей з інвалідністю України. – Київ, 2017. – 10 с.
 9. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія : навч. посіб. / В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 416 с.
 10. Гладуш В. А. Удосконалення підготовки корекційного педагога в умовах університетської освіти : монографія / В. А. Гладуш, З. П. Бондаренко, Н. В. Зимівець та ін. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – 324 с.
 11. Гудим І. М. Дидактичне забезпечення та організація уроків математики в початковій школі для сліпих дітей : навч.-метод. посіб. / І. М. Гудим. – Чернівіці : Букрек, 2017. – 88 с.
 12. Державна соціальна програма забезпечення рівних прав можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року / Кабінет Міністрів України. – Київ, 2018. – 30 с.
 13. Дефектолог : газета / гол. ред. О. Калюжна. – 2017. – № 11 (131), листопад.
 14. Дитина з особливими потребами: Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка : журнал / гол. ред. В. Андрєєва. – 2018.
 15. Дітям про Конвенцію ООН : про права людей з інвалідністю / Агенство ООН у справах біжинців ; Нац. Асамблея людей з інвалідністю України. – Київ, 2017. – 10 с.
 16. Доступність є важливою? Чому / Нац. Асамблея людей з інвалідністю України. – Київ, 2012. – 22 с.
 17. Доступність та універсальний дизайн : навчально-методичний посібник / В. О. Азін, Л. Ю. Байда, Я. В. Грибальський ; Нац. Асамблея людей з інвалідністю України ; Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні». – Київ, 2013. – 128 с.
 18. Если малыш родился с нарушениями развития: этапы эмоционального переживания и преодоление кризиса в семье / составители: А. Кукуруза, А. Кравцова ; Інститут раннего вмешательства ; Нац. Ассамблея людей с инвалидностью Украины. – Киев. – 14 с.
 19. Если у вашего ребенка расстройства аутистического спектра : руководство для родителей / Нац. Ассамблея людей с инвалидностью Украины. – Киев. – 15 с.
 20. Инклюзивное образование – доступное образование – безбарьерная среда : материалы ІІ Международной научно-практической конференции, (Россия. Якутск, июнь 2014 г.) / Якутск : Издательский дом СВФУ, 2014. – 272 с.
 21. Інвалідність і здоров’я: як покращати послуги для жінок з інвалідністю в сфері охорони здоров’я : практичний посібник. / за ред. О. Красюкової-Еннс ; Корпорація Інститут досліджень та тренінгів. − Київ, 2016. – 64 с.
 22. Інвалідність та суспільство : навч.-метод. посібник / кол. авторів: Л. Ю. Байда, О. В. Красюкова-Еннс, С. Ю. Буров [та ін.] ; Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» ; Нац. Асамблея людей з інвалідністю України. – Київ, 2012. – 216 с.
 23. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю / Нац. Асамблея людей з інвалідністю України. – Київ, 2017. – 64 с.
 24. Мартиненко І. В. Особливості комунікатианої діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення : монографія / І. В. Мартиненко. – Київ : ДІА, 2016. – 308 с.
 25. Методика проведення аудиту доступності об’єктів, на яких розташовані виборчі дільниці / автори: Н. Скрипка, Я. Грибальський, В. Азін ; ред.: О. Журбенко, Л. Магдюк, Ю. Кривінчук ; Нац. Асамблея людей з інвалідністю України ; Міжн. фундація виборчих систем. – Київ, 2018. – 54 с.
 26. Миронова С. П. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка : підручник / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2015. – 312 с.
 27. Миронова С. П. Педагогіка інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / С. П. Миронова ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2016. – 164 с.
 28. Нагорна О. Б. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами : навчально-методичний посібник / О. Б. Нагорна ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2013. – 140 с.
 29. Нікого не залишити осторонь. Аналіз вразливості жінок та чоловіків в контексті децентралізації на територіях України, що постраждали від конфлікту : звіт (жовт. 2016 р. – квіт. 2017 р.) / ООН Жінки в Україні. – Київ, 2017. – 70 с.
 30. Нічого для нас без нас : порадник для громадських організацій людей з інвалідністю / Нац. Асамблея людей з інвалідністю України. – Київ, 2016. – 60 с.
 31. Нічого для нас без нас : посібник з інклюзивного прийняття рішень для громадських організацій людей з інвалідністю / упоряд.: В. О. Азін, Л. Ю. Байда, П. М. Ждан, [та ін.] ; Нац. Асамблея людей з інвалідністю України ; Британська Рада. – Київ, 2015. – 98 с.
 32. Нічого для нас без нас : посібник інклюзивного прийняття рішень для державних органів / упоряд.: В. О. Азін, Л. Ю. Байда, П. М. Ждан, [та ін.] ; Нац. Асамблея людей з інвалідністю України ; Британська Рада. – Київ, 2015. – 102 с.
 33. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів : навчально-методичний посібник / за заг. ред. М. А. Порошенко [та ін.] ; Всеукр. благод. організація «Благодійний фонд Порошенка». – Київ, 2018. – 252 с.
 34. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. праць / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – Київ, 2017. – вип. 12. – 184 с.
 35. Особлива дитина: навчання і виховання : науковий, навчальний, інформаційний журнал / гол. ред. В. В. Засенко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – 2014. – № 4 (72), (жовт.-листоп.-груд.). – 111 с.
 36. Оцінка ситуації щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю до виборчих та політичних процесів в Україні / Нац. Асамблея людей з інвалідністю України. – Київ, 2015. – 88 с.
 37. Піронкова О. Ф. Технології стигматизації та інклюзія як альтернативні соціальні практики взаємодії з психічнохворими в сучасному суспільстві : монографія / О. Ф. Піронкова. – Харків : Око, 2016. – 400 с.
 38. Потягусі, мій маленький : порадник для виховання дітей з порушенням зору. Інститут раннього втручання ; Нац. Асамблея людей з інвалідністю України. − Київ. – 27 с.
 39. Права людей з інвалідністю в умовах збройного конфлікту на сході України : аналітичний звіт, наук. видання / Л. Байда, П. Ждан, Б. Мойса ; заг. ред. А. Бущенка ; Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Київ, 2016. – 126 с.
 40. Права ромських жінок, які живуть в Україні : огляд становища ромських жінок в Україні в контексті впровадження Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок / ООН Жінки. Канада. − Київ, 2018. – 42 с.
 41. Практичні поради жінкам з травмою хребта: медичні заклади. / за ред. Л. Ю. Байди, У. О. Пчолкіної ; Корпорація Інститут досліджень та тренінгів. − Київ, 2016. – 56 с.
 42. Працевлаштування та зайнятість людей з інвалідністю : довідник для роботодавців / упоряд.: Т. В. Семигіна, О. Л. Іванова ; Програма розвитку ООН, 2010. – Київ, 2010. – 140 с.
 43. Прикладна корекційна психопедагогіка: олігофренопедагогіка : навчальний посібник / за ред. О. В. Гаврилова, В. О. Липи. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Мервіс», 2014. – 592 с.
 44. Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніхнавчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення: «Корекція мовлення», «Корекція розвитку» / за ред. Е. А. Данілавічютє, А. А. Колупаєвої, Л. І. Трофименко, Ю. В. Рібцун. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 152 с.
 45. Раннее развитие ребенка: закономерности развития моторики, речи, коммуникации, сенсорной и эмоциональной сферы ребенка от рождения до 3 лет / автори: Ю. А. Алимова, И. В. Гордиенко, А. Д. Зайченко и др. ; Национальная Ассамблея людей с инвалидностью Украины. – Киев. − 72 с.
 46. Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка : навчально-методичний посібник / Н. Б. Адамюк, Л. Є. Андрусишина, О. О. Базилевська та ін. ; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої, Н. О.  Макарчук, В. І. Макарчук, В. І. Шинкаренко. – Київ, 2014. – 336 с.
 47. Репродуктивне здоров’я жінок та чоловіків з інвалідністю : питання і відповіді / Інститут досліджень та тренінгів ; Агенство США з міжнародного розвитку. – Київ, 2016. – 24 с.
 48. Сухіна І., Риднер І., Скрипник Т. Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом : посібник / І. Сухіна, Т. Скрипник / за ред. І. В. Сухіної. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 192 с.
 49. Універсальний дизайн : практичні поради для кожного / автори: І. Виртосу, Т. Печончик ; упоряд.: Л. Байда, А. Стеценко, К. Баграмян ; Програма розвитку ООН ; Нац. Асамблея людей з інвалідністю України. – Київ. – 39 с.
 50. Універсальний дизайн в медичних закладах : метод. посібник / автори-упоряд.: Л. Байда, О. Іванова ; ПРООН в Україні, Спільна Програма «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні. – Київ : Ваіте, 2019. – 59 с.
 51. Формування політики раннього втручання : тренінговий модуль / кол. авторів : Л. Ю. Байда, Є. Б. Павлова, О. Л. Іванова, Г. В. Кукуруза ; Нац. Асамблея людей з інвалідністю України. – Київ, 2017. – 60 с.