Статті з друкованих журналів Інституту освітньої аналітики Міністерство освіти і науки України

Статті з друкованих журналів Інституту освітньої аналітики Міністерство освіти і науки України

 1. Бака С. Основні елементи академічної мобільності в країнах ЄС / С. Бака // Освітня аналітика України. – 2017. – № 1. – С. 117 – 127.
 2. Бахрушин В. Системний підхід до прийняття законодавчих рішень з управління освітою за невизначеності умов і вимог / В. Бахрушин // Освітня аналітика України. – 2018. – № 1. – С. 23 – 34.
 3. Вступне слово міністра освіти і науки України Гриневич Лілії Михайлівни / Л. М. Гриневич // Освітня аналітика України. – 2017. – № 1. – С. 5.
 4. Даниленко С., Лубинець К., Терещенко Г., Чернюк О. Шляхи запровадження гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні / С. Даниленко, К. Лубинець, Г. Терещенко, О. Чернюк // Освітня аналітика України. – 2018. – № 1. – С. 103 – 115.
 5. Лєснікова М. Аналіз існуючого інформаційно-аналітичного забезпечення системи професійно-технічної освіти в Україні, проблеми та шляхи удосконалення / М. Лєснікова // Освітня аналітика України. – 2017. – № 1. – С. 107 – 116.
 6. Лондар С. Завдання модернізації Державної інформаційної системи (ДІСО) / С. Лондар // Освітня аналітика України. – 2018. – № 1. – С. 11 – 22.
 7. Мельник С. Ключові підходи щодо реформування сфери підготовки кадрів в Україні / С. Мельник // Освітня аналітика України. – 2017. – № 1. – С. 94 – 106.
 8. Напрями реформування освітньої галузі України // Освітня аналітика України. – 2018. – № 2. – С. 5 – 11.
 9. Підготовка педагогічних кадрів у закладах вищої освіти України // Освітня аналітика України. – 2018. – № 2. – С. 109 – 120.
 10. Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення управління освітою // Освітня аналітика України. – 2018. – № 1. – С. 127.
 11. Тенденції та перспективи розвитку системи освіти в Україні // Освітня аналітика України. – 2018. – № 2. – С. 121 – 127.