КАЗЮК Яніна Мирославівна

КАЗЮК Яніна Мирославівна

Професор кафедри
доктор наук з державного управління, доцент

ORCIDiD:
http://orcid.org/0000-0002-5003-4896

Профіль у GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yyd_9_QAAAAJ&hl

 

ОСВІТА

Херсонський державний технічний університет, спеціаліст з фінансів і кредиту, 2000 р.

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академія державного управління при Президентові України, магістр «Державне управління», 2005 р.

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академія державного управління при Президентові України, кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління», 2009 р.

Національна академія державного управління при Президентові України, м.Київ, доктор наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління», 2016 р.

ДОСВІД РОБОТИ

2000–2011 рр. – Головне фінансове управління Херсонської облдержадміністрації, з 2005-2011 рр. обіймала посади начальника та заступника начальника відділу зведеного бюджету та міжбюджетних відносин, з 2000-2005 – головного спеціаліста відділу

2011–2017 рр. – Херсонський національний технічний університет, доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування

2017–2021 р. – Національна академія державного управління при Президентові України, доцент, професор кафедри економічної політики та врядування НАДУ при Президентові України

2021 р. (липень-грудень) – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент, професор кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби

2022 р. – т.ч. – ДЗВО “Університет менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології

Загальний стаж роботи – понад 22 роки;

Стаж науково-педагогічної діяльності – 11 років

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасник науково-дослідної теми кафедри №0120U105398 «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави»

Участь в НДР у Національній академії державного управління при Президентові України:

2017 - 2019 р. - виконавець на громадських засадах науково-дослідної роботи «Формування та розвиток системи публічного управління національною економікою в умовах імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» №0117 U002868;

2020 – 2021 р.  виконавець на громадських засадах науково-дослідної роботи “Розроблення структурно-функціональної моделі створення територіальних кластерів в Україні” №0119 U101258.

Автор і співавтор понад 100 наукових праць. Також автор і співавтор понад 120 інформаційно-аналітичних статей та фінансово-аналітичних досліджень, тощо.

УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ ЯК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА АБО ЧЛЕНА ПОСТІЙНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ, АБО ЧЛЕНА РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД

Член спеціалізованої вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України – Д 26.810.02 (2017-2021 рр.)

Офіційний опонент трьох постійних вчених рад.

НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

Позаштатний консультант Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (в т.ч. підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів), член робочих груп Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування із розробки законодавства з питань місцевого самоврядування та регіональної політики  (2020- по т.ч.)

Член робочої групи при Мінфіні з реформування системи управління державними фінансами (місцевих фінансів) (2018- по т.ч.);     

Співкоординатор робочої групи з місцевих фінансів Ради Донорів при Мінрегіоні з питань впровадження реформи децентралізації в Україні (2017-2019);

Консультант експертної групи при Мінрегіоні з питань місцевих бюджетів ОТГ (2016-2019);

Член Комісії Мінрегіону з розгляду заявок на проекти, які реалізовувалися за рахунок субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ (2016-2019);

Член робочої групи при Мінфіні з питань відкритих даних щодо публічних фінансів (open budget) (2018-2019);

Член робочої групи при Мінрегіону з функціонального обстеження районів з метою підготовки пропозицій щодо удосконалення територіальної організації влади у районах (2017);

Представник Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад у Мінфіні, Мінрегіоні, на засіданнях Урядових та Парламентських комітетів (з питань бюджету; з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, з питань оподаткування та митної політики), (2015–2017).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Експерт з національного законодавства з питань публічних фінансів та управління, місцевого самоврядування ГС «КОАЛІЦІЯ РЕАНІМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ РЕФОРМ», ГО «Центр політико-правових реформ» (08.2022 – до т/ч)

ПРОЄКТИ (у т.ч. міжнародні)

Консультант з фінансів та інструментів регіонального і місцевого розвитку, (Програма USAID ERA Ukraine), 2021

Радник з фінансів та інструментів регіонального і місцевого розвитку, Група радників з впровадження державної регіональної політики в Україні (Програма «U-LEAD з Європою»), 2019

Координатор з фінансової децентралізації, Центральний офіс реформ при Мінрегіоні (за підтримки Програми «U-LEAD з Європою»), 2016 - 2019

Експерт з бюджетування та фінансів (Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)

Тренер, Школа місцевого самоврядування DESPRO, у межах навчальної програми для представників ОМС та громадськості щодо розроблення стратегій з місцевого розвитку та фінансових інструментів, залучення представників громадськості та бізнесу до активної участі в розвитку громад;

Тренер, Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що були спрямовані на вироблення професійної компетентності та оновлення знань державних службовців та представників ОМС, умінь, навичок щодо ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, необхідних для провадження слухачами професійної діяльності;

Тренер, ГО «Український інститут міжнародної політики», у межах тренінгів та семінарів, що проводилися для представників ОМС, громадськості, представників політичних партій щодо фінансової децентралізації, формування та виконання місцевих бюджетів, управління фінансами, фінансових інструментів розвитку регіонів та громад, розробки стратегій розвитку;

Тренер, ГО «Інститут політичної освіти», у межах тренінгів та семінарів, що проводилися для представників ОМС, громадськості щодо формування та виконання місцевих бюджетів, управління фінансами;

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Статті в Scopus або Web of Science Core Collection

 1. MECHANISMS OF ADMINISRATIVE AND TERRITORIAL REFORMS DURING THE POWER DECENTRALIZATION PROCESS IN UKRAINE, 2022. – Issue 1, P. 95-100.  http://www.magnanimitas.cz/12-01-xxvi
 2. INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS OF INFLUENCE ON THE STRUCTURAL PROCESSES OF THE NATIONAL ECONOMY. Business, Management and Economics Engineering, 2021. – Vol. 19, – No.2.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. The new doctrine of public administration as a way to decentralization of budgetary resources / Y. Kazyuk // Oxford Journal of Scientific Research. – Oxford University Press, 2015. – Vol. III. (January–June). – № 1 (9). – P. 425–431.
 2. Decentralization of management of local budgets in Ukraine in the context of the administrative-territorial reform and local government reform / Y. Kazyuk // French Journal of Scientific and Educational Research. – Paris : Paris University Press, 2014. – Vol. I (July–December). – № 2 (12). – P. 703–708.
 3. Kazyuk Y. Interpretation of modern principles and forms of modeling fiscal policy in terms of reforming the tax system of Ukraine / Y. Kazyuk // Canadian Journal of Science, Education and Culture. – Toronto : Toronto Press, 2014. – Vol. II (July–December). – № 2 (6). – Р. 547–555.
 4. Система фінансового вирівнювання та особливості методик визначення міжбюджетних трансфертів: досвід європейських країн / Я. М. Казюк // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science / ed.: X. Vámos, J. Barkáts ; [Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe]. – Budapest, 2013. – Vol. 2 (3). – P. 150–154.

Статті у фахових виданнях

 1. Модель державного управління бюджетною системою та міжбюджетними відносинами в Україні / Я. М. Казюк // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 40. – С. 217–225.
 2. Планування територіального розвитку як елемент забезпечення національних інтересів України // Публічне управління та адміністрування : Науковий журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Миколаїв, 2021. – Вип. 21. – С. 23-28.
 3. Питання бюджетної децентралізації управління системою місцевих бюджетів / Я. М. Казюк // Статистика України = Statistics of Ukraine : щокварт. наук.-інформ. журнал. – 2014. – № 2 (65). – С. 20–25.
 4. Теоретичні основи механізму державного управління бюджетними ресурсами / Я. М. Казюк // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць Асоціації д-рів наук з держ. упр. – Харків : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2014. – № 3 (19). – С. 135–140.
 5. Становлення бюджетної системи України та принципи її побудови / Я. М. Казюк // Зб. наук. праць НАДУ. – 2014. – Вип. 2. – С. 41–57.
 6. Інструменти фінансування видатків розвитку місцевих бюджетів / Я. М. Казюк // Наук. вісник Акад. муніцип. упр. : зб. наук. праць. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 343–353. – (Серія “Управління”).
 7. Державне управління системою перерозподілу бюджетних ресурсів в Україні / Я. М. Казюк // Вісник Акад. митної служби України : наук. зб. – Дніпропетровськ : Акад. митної служби України, 2013. – № 1 (8). – С. 40–48. – (Серія “Державне управління”).
 8. Концептуальні підходи впровадження середньострокового бюджетного планування в Україні на місцевому рівні / Я. М. Казюк // Акт. проблеми держ. упр., педагогіки та психології : зб. наук. праць / Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 1 (8). – С. 81–85.
 9. Моделі державного управління міжбюджетними відносинами у розвинених країнах світу: уроки для України [Електронний ресурс] / Я. М. Казюк // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електр. наук. фах. вид. – 2013. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ttpdu_2013_1_9.pdf.
 10. Впровадження сучасних інструментів бюджетування в Україні на місцевому рівні / Я. М. Казюк // Право та державне управління : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2013. – № 2 (11). – С. 133–139.
 11. Бюджет та міжбюджетні відносини в системі державного управління / Я. М. Казюк // Аналітика і влада : журн. експ.-аналіт. матеріалів і наук. праць Ін-ту проблем держ. упр. та місц. самовряд. – 2013. – № 8. – С. 424–442.
 12. Порівняльні характеристики інструментів фінансового вирівнювання: європейський досвід / Я. М. Казюк // Наук. вісник Акад. муніцип. упр. : зб. наук. праць. – Київ, 2013. – Вип. 2. – С. 160–171. – (Серія “Управління”).
 13. Упровадження механізмів державного управління мінімізацією податкового тиску в Україні / Я. М. Казюк // Економіка та держава : міжнар. наук.-практ. журнал. – 2013. – № 9. – С. 105–110.
 14. Механізми стимулювання розвитку регіонів / Я. М. Казюк // Економіка та держава : міжнар. наук.-практ. журнал. – 2013. – № 2. – С. 122–126.
 15. Проблеми адаптації податкових механізмів в Україні до світових аналогів: порівняльні характеристики / Я. М. Казюк // Акт. проблеми держ. упр., педагогіки та психології : зб. наук. праць / Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – Вип. 1 (6). – С. 72–78.
 16. Сучасний стан та шляхи вдосконалення механізмів надходжень місцевих податків і зборів / Я. М. Казюк // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Магістр, 2012. – Вип. 3 (38). – С. 382–390.
 17. Державно-приватне партнерство як механізм реалізації інвестиційної політики на місцевому рівні / Я. М. Казюк // Акт. проблеми держ. упр., педагогіки та психології : зб. наук. праць / Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – Вип. 2 (7). – С. 63–69.

Підручники, монографії тощо

 1. Казюк Я.М. Регулювання місцевих фінансів та питання розвитку місцевого самоврядування / Я. М. Казюк // Законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики України в умовах воєнного стану : колективна монографія : у 4 т. / заг. ред. : Стефанчук Р. О., Мищак І. М., Савченко Л. А.; Інститут законодавства Верховної Ради України. К. : Вид-во «Людмила», 2022. ISBN 978-617-555-031-1 Т. 2 : Економічна безпека держави, стимулювання і підтримка економіки / відп. ред. Бершеда Є. Р.; Інститут законодавства Верховної Ради України. 2022. 350 с. ISBN 978-617-555-033-5
 2. Фінансова децентралізація в контексті реформування місцевого самоврядування / Система публічного управління національною економікою в умовах євроінтеграції: формування та розвиток: монографія /  авт. кол. Н.І.Олійник,  О.П. Слюсарчук, С.А.Дяченко, О.І.Кілієвич, Н.С.Криштоф та ін..; за заг. ред.. Н.І.Олійник. – К. : НАДУ, 2019. –   С. 270-293.
 3. Концептуальні підходи до середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні / Я. М. Казюк // Громадівська модель самоврядування в Україні : колективна монографія  / Кол. авт.; за заг. ред. проф. Ю.М.Бардачова, І.П.Лопушинського, Р.М.Плюща. – Херсон: Книжкове видання ФОП Вишемирський В.С., 2019. С. – 222-273.
 4. Механізми формування та реалізації державного управління бюджетними ресурсами на місцевому рівні: монографія / Я. М. Казюк. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2014. – 426 с.
 5. Регіональні особливості здійснення бюджетно-податкової політики України в умовах реформування / Я. М. Казюк // Фінансова система регіонів: методологія, аналіз, практика : монографія / З. В. Герасимчук, Л. І. Федулова, Л. А. Пашко [та ін.] ; під заг. ред. В. К. Присяжнюка, А. Б. Кондрашихіна. – Київ ; Севастополь ; Донецьк : ВПЦ АМУ, 2012. – С. 111–123.
 6. Механізми державного управління місцевими бюджетними ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів в Україні / Я. М. Казюк // Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України : монографія / [кол. авт.] ; за заг. ред. Д. І. Дзвінчука. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 426–446.
 7. Організаційний механізм державного управління бюджетним процесом на місцевому рівні / Я. М. Казюк // Фінансова система регіонів: проблеми та перспективи : монографія / Н. І. Богдан, О. М. Віленчук, Л. В. Дейнеко [та ін.] ; за заг. ред. А. Б. Кондрашихіна, В. К. Присяжнюка. – Київ : ВПЦ АМУ, 2014. – С. 128–141.
 8. Бюджетний процес в Україні [Текст] : навч. посіб. / І. П. Лопушинський, Ю. С. Гаврилюк, Я. М. Казюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С., 2011. - 364 с. - (Бібліотека магістра державної служби ; кн. 2). - Бібліогр.: с. 216-222 (102 назви). - Глосарій: с. 225-238. - ISBN 978-966-2660-26-5 : Б. ц.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

 1. Шляхи посилення спроможності місцевого самоврядування в умовах децентралізації: фінансовий аспект : 30 років незалежності України: досягнення, виклики, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 10 верес. 2021 р.) / за заг. ред. Л. Г. Комахи, О. М. Андрєєвої, В. А. Гошовської. Київ : ННІ ПУДС КНУ, 2021. 335 с.
 2. Окремі аспекти децентралізації адміністративних послуг Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2020. Т. 1. 228 с.
 3. Фінансова децентралізація: результати та перспективи /  Я. М. Казюк // Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матеріали щоріч. Всеукр. Наук. – практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 24 трав. 2019 р.) : у 5 т. / за заг. ред. А.П.Савкова, М.М.Білинської, О.М.Петроє. – Київ : НАДУ, 2019. – Т.2. – 116 с.
 4. Фінансовий аспект впровадження реформи місцевого самоврядування» / Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку Я. М. Казюк // матеріали щоріч. Всеукр. Наук.-практ. конф. за міжнар. Участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.) : у 5 т./ за заг. Ред. В.С.Куйбіди, М.М.Білинської, О.М.Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – Т.2. – С.100-101.
 5. Питання децентралізації управління системою місцевих бюджетів / Я. М. Казюк // Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.) / редкол. В. К. Присяжнюк, А. Б. Кондрашихін, К. В. Савченко. – Київ : Акад. муніцип. упр., 2014. – С. 54–56.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Свідоцтво про участь у програмі підвищення кваліфікації керівних кадрів Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України за спеціальністю 011 "Освітні педагогічні науки" (05-12 березня 2021 року)

СТАЖУВАННЯ

Міжнародна освітня програма з питань державного управління та політичної системи у Великобританії (Лондон, червень 2018), організована для делегатів Національної академії державного управління при Президентові України;

Міжнародна освітня програма з питань державного управління та політичної системи в Іспанії та Франції (жовтень 2018), організована для делегатів Національної академії державного управління при Президентові України;

Європейська освітня програма з державного управління та політично систем Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії (Вільнюс-Таллінн-Хельсінкі-Рига, березень 2015), організована для делегатів Національної академії державного управління при Президентові України;

Європейська освітня програма з державного управління та політичних систем Франції, Бельгії та Нідерландів в рамках Європейської програми досліджень (березень-квітень 2014), організована для делегатів Національної академії державного управління при Президентові України;

Спеціалізована освітня програма з питань управління державними фінансами (Барселона-Мадрид, травень 2013), організована для делегатів Національної академії державного управління при Президентові України;

Освітня програма «Україна та ЄС у відносинах з питань освіти» (вересень 2012, Німеччина).