АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за ОПП «Управління проєктами» враховується досвід аналогічних програм вітчизняних закладів вищої освіти:

 • Київський національний університет будівництва і архітектури,
 • Національний університет «Львівська політехніка»,
 • Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,
 • Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету,
 • Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.

Досвід вітчизняних програм вплинув на коригування освітніх компонентів, зокрема:

 • ОК1. Управління проєктною командою корелює з курсами:

– «Психологія, комунікації та лідерство в управлінні проєктами»,

Київський національний університет будівництва і архітектури: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66518;

http://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9E%D0%9F%D0%9F-073-2021-2022.pdf;

– «Управління командою проекту»,

Національний університет «Львівська політехніка»:

http://directory.lpnu.ua/majors/IAPE/8.073.00.13/19/2021/ua/part;

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова: https://pm.kname.edu.ua/index.php/ru/spetsialnosti/magistr-spec/073-menedzhment-upravlinnia-proektamy;

– «Формування проектної команди»,

Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету: https://management.biem.sumdu.edu.ua/uk/navchannia/navchalno-metodychni-materialy;

https://op.sumdu.edu.ua/?fbclid=IwAR1jjikcB6XPBWPqDbfy5rYXojv0MuYRsEeXfwtYN8h_NioN3V6Xxv5IEzw#/component/1244;

 • ОК2. Планування і виконання проєктних дій корелює з варіантами курсів:

– «Планування та аналізування проектів і програм»,

Національний університет «Львівська політехніка»: http://directory.lpnu.ua/majors/IAPE/8.073.00.13/19/2021/ua/part;

– «Планування проектних дій» та «Виконання проектних дій»,

Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету: https://management.biem.sumdu.edu.ua/uk/navchannia/navchalno-metodychni-materialy;

https://op.sumdu.edu.ua/?fbclid=IwAR1jjikcB6XPBWPqDbfy5rYXojv0MuYRsEeXfwtYN8h_NioN3V6Xxv5IEzw#/component/1244;

 • ОК3. Інформаційні технології в управлінні проєктами корелює з курсом:

– «Планування і контроль проєкту з використанням інформаційних технологій»,

Київський національний університет будівництва і архітектури: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66518;

http://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9E%D0%9F%D0%9F-073-2021-2022.pdf;

 • ОК4. Управління змінами та прийняття управлінських рішенькорелює з курсом:

– «Прийняття проектних рішень»,

Національний університет «Львівська політехніка»:

http://directory.lpnu.ua/majors/IAPE/8.073.00.13/19/2021/ua/part;

 • ОК5. Бізнес-планування проєктно-орієнтованих організаційкорелює з курсами:

– «Теорія і практика бізнес-планування, експертиза і аудит проєктів»,

Київський національний університет будівництва і архітектури: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66518;

http://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9E%D0%9F%D0%9F-073-2021-2022.pdf;

– «Аналіз та управління бізнес-ідеями»,

Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету: https://management.biem.sumdu.edu.ua/uk/navchannia/navchalno-metodychni-materialy;

https://op.sumdu.edu.ua/?fbclid=IwAR1jjikcB6XPBWPqDbfy5rYXojv0MuYRsEeXfwtYN8h_NioN3V6Xxv5IEzw#/component/1244;

 • ОК8. Методика та стандарти проєктного менеджментукорелює з курсами:

– «Методологія управління проектами та програмами»,

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова: https://pm.kname.edu.ua/index.php/ru/spetsialnosti/magistr-spec/073-menedzhment-upravlinnia-proektamy;

– «Моделі та методи управління проектами»,

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету: https://ino.nau.edu.ua/kafedri/technology-management/osvitno-profesijni-programi/upravlinnya-proektamy/;

 • ОК9. Наукові дослідження в управлінні проєктамикорелює з курсом:

– «Методологія прикладних досліджень у сфері менеджменту»,

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету: https://ino.nau.edu.ua/kafedri/technology-management/osvitno-profesijni-programi/upravlinnya-proektamy/;

 • ОК10. Професійне та наукове спілкування: державна та іноземна мови корелює з курсами:

– «Професійна іноземна мова»,

Київський національний університет будівництва і архітектури: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66518;

http://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9E%D0%9F%D0%9F-073-2021-2022.pdf;

– «Ділова іноземна мова»,

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету: https://ino.nau.edu.ua/kafedri/technology-management/osvitno-profesijni-programi/upravlinnya-proektamy/.