Концептуальні засади публічного управління та адміністрування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 28 Публічне управління та адмініструванняСпеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняОсвітньо-професійна програма: Публічне управління та…

Стратегічне управління та управління змінами

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 28 Публічне управління та адмініструванняСпеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняОсвітньо-професійна програма: Публічне управління та…

Професійна іноземна мова

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування Освітньо-професійна програма: Публічне управління та…

Управління фандрейзингом

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмежень Спеціальність: без обмежень Освітньо-професійна / освітньо-наукова програма: без обмежень Статус: дисципліна…

Стратегічне планування та управління змінами в публічному управлінні

Рівень вищої освіти: третій (доктор філософії)Галузь знань: 28 Публічне управління та адмініструванняСпеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняОсвітньо-наукова програма: Публічне управління та…

Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)Галузь знань: 28 Публічне управління та адмініструванняСпеціальність: 281 Публічне управління та адмініструванняОсвітньо-наукова програма: Публічне управління та…

Іноземна мова та академічне письмо

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)Галузь знань: 28 – Публічне управління та адмініструванняСпеціальність: 281 – Публічне управління та адмініструванняСпеціалізація / освітньо-наукова програма:…

ВІДКРИТЕ ВРЯДУВАННЯ: МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ  СФЕРІ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ

Рівень вищої освіти: • другий (магістерський)• третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Рівень вищої освіти: другий (магістерський), третій (освітньо-науковий)Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-професійна (освітньо-наукова) програми: без обмеженьСтатус: дисципліна вільного вибору…

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий)Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-професійна /освітньо-наукова програми: без обмеженьСтатус: дисципліна вільного вибору…