ВІДКРИТЕ ВРЯДУВАННЯ: МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ  СФЕРІ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ

Рівень вищої освіти: • другий (магістерський)• третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Рівень вищої освіти: другий (магістерський), третій (освітньо-науковий)Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-професійна (освітньо-наукова) програми: без обмеженьСтатус: дисципліна вільного вибору…

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий)Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-професійна /освітньо-наукова програми: без обмеженьСтатус: дисципліна вільного вибору…

Управління проєктами місцевого розвитку

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий)Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-професійна /освітньо-наукова програми: без обмеженьСтатус: дисципліна вільного вибору…

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЕКТАМИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий)Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-професійна /освітньо-наукова програми: без обмеженьСтатус: дисципліна вільного вибору…

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

ФІЛОСОФІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)Статус: вибірковаФорма навчання: денна, заочнаРік, семестр: 3 рік, 6 семестр.Викладацький склад: Ковтун О.А. – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент…

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

Формування проектної команди

  Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».Спеціальність: 073 «Менеджмент».Освітньо-професійна  програма: «Управління…

МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (для освітньої програми управління проектами)

Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань з методології, теорії методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, на студентському рівні, на етапах аспірантських…

ПОЛІТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентом базових знань про сутність державного управління, визначення ролі органів державної служби в політико-управлінських процесах. Основними завданнями навчальної…

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ ТА ГРАНТАМИ

Метою викладання навчальної дисципліни є надання теоретичних та нормативно-методичних знань з основ управління міжнародними проектами, формування практичних навичок пошуку інформації про міжнародні програми і гранти,…