Відділ роботи з персоналом

Відділ  роботи з персоналом  є самостійним структурним підрозділом Університету менеджменту освіти, створюється і ліквідується наказом ректора Університету.

Відділ забезпечує Університет компетентними працівниками відповідних професій та фаху, створює умови для ефективного використання їхнього потенціалу, здійснює прогнозно-аналітичної роботи щодо формування кадрового потенціалу в Університеті.

Мета і завдання

Склад

Документація

Контакти