мета і завдання

Основні завдання відділу

  • Забезпечення Університету компетентними працівниками відповідних професій та фаху, створення умов для ефективного використання їхнього потенціалу.
  • Здійснення прогнозно-аналітичної роботи щодо формування кадрового потенціалу в Університеті.
  • Формування резерву для висування педагогічних, науково-педагогічних кадрів на заміщення вакантних посад старших викладачів, завідувачів кафедр, керівників структурних підрозділів, заступників директорів інститутів Університету.
  • Організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, науково-педагогічних кадрів та інших працівників Університету, проведення атестації, впровадження сучасних форм роботи з персоналом.
  • Проведення системних цілеспрямованих заходів щодо реалізації принципу відповідності кадрової політики стратегії розвитку Університету.
  • Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.
  • Проведення заходів з метою формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів та зміцнення трудової дисципліни.
  • Забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій співробітників університету відповідно до чинного законодавства, формування лояльності працівників і посилення їхньої мотивації.
  • Формування бази персональних даних працівників Університету.