Відділ організаційної роботи та діловодства

Відділ організаційної роботи та діловодства є структурним підрозділом ДЗВО «Університет менеджменту освіти» і підпорядковується безпосередньо ректору.

Відділ організаційної роботи та діловодства встановлює в Університеті єдиний порядок документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, здіснює методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах Університету, забеспечує збереження документаційного фонду та користування ним.

В структуру відділу входить архів.

Документаційне забезпечення – важлива складова діяльності будь-якої установи. Ведення діловодства й організація документообігу відіграють важливу роль в діяльності сучасних закладів освіти. Тому надзвичайно важливим є удосконалення системи діловодства.

Діловодство – це сфера практичної діяльності, що документально забезпечує ефективну роботу установи. Діяльність працівників структурних підрозділів Університету тісно пов’язана з діловодством – створенням, прийманням-передаванням, зберіганням, опрацюванням документів. Раціональна організація діловодства дає змогу забезпечити якісний та оперативний обмін інформацією і прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Мета і завдання

Склад

Документація

Контакти