мета і завдання

Основним завданням відділу організаційної роботи та діловодства є встановлення в Університеті єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах Університету,збереження документаційного фонду та користування ним.

Напрямки діяльності відділу:

  • розробляє інструкції з діловодства, зведену номенклатуру справ Університету, своєчасно затверджує та доводить до структурних підрозділів;
  • розробляє організаційно-методичні документи з питань, що належать до компетенції відділу;
  • організовує контроль за виконанням розпорядчих документів вищих органів, керівництва Університету;
  • здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, за їх своєчасним виконанням, вживає заходів до скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи;
  • приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання і оперативний розшук документів;
  • забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, збереження, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності Університету;
  • здійснює керівництво роботою з діловодства в підрозділах Університету;
  • завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією для роботи з документами;
  • забезпечує облік, зберігання і використання печаток та штампів Університету;
  • здійснює організацію збереження архівного фонду Університету та користування ним.