Аспірантура і докторантура

 

  


   Слоган – Ми не чекаємо на зміни – ми змінюємо очікування

 

 

Ануфрієва Оксана Леонідівна

Завідувач аспірантурою та докторантурою

Специфіка діяльності – підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії' та доктора наук для підвищення наукового рівня співробітників установ системи післядипломної педагогічної освіти України та забезпечення їх висококваліфікованими кадрами.

Візія – Зберігаючи найкращі традиції – сформувати середовище інноваційного розвитку, яке інтегроване у світовий науковий простір.

Місія – забезпечити ефективну підготовку конкурентоспроможного сучасного науковця.

За понад 25 років функціонування аспірантури відбулося 23 випуски, а це понад 300 аспірантів та докторантів, 70% яких успішно захистили дисертаційні дослідження та здобули вчені звання кандидата та доктора педагогічних і психологічних наук.

Першим завідувачем аспірантури з 1991 р. по 1996 р. був Мазур Анатолій Андріанович, його справу з 1996 р. по 1999 р. продовжила Скрипник Марина Іванівна; а з 1999 р. по теперішній час – Ануфрієва Оксана Леонідівна

Перспективи розвитку аспірантури – це перегляд філософії підготовки наукових кадрів, яка передбачає:

  • формування навколо університету особливого, інтелектуально наповненого, інноваційного середовища;
  • гнучкості стосовно нових напрямів наукових досліджень та методик навчання;
  • високого рівня інформаційної відкритості та інтеграції до світової системи освіти і науки.

Мета і завдання

Документація

Контакти

Аспірантам і докторантам