Аспірантура і докторантура

Ануфрієва Оксана Леонідівна

Завідувач аспірантурою та докторантурою

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється відповідно до:

- Закону України  «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII;

- Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році , затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016 р. № 1236;

- Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії' та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 року;

- Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р.  № 266.

Детальну інформацію дивіться у Правилах прийому до аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Мета і завдання

Документація

Контакти

Аспірантам і докторантам