КИРИЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

КИРИЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

РЕКТОР
член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, Заслужений працівник освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих. Державний службовець 1 рангу.

ORCID iD 
https://orcid.org/0000-0003-1756-9140

Профіль  вченого  у  Google  Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XL3or_EAAAAJ&hl=ru

Researcher ID: R-1054-2018

 

Додаткові  відомості

Член бюро Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

Дійсний  член (академік)  Міжнародної  академії  культури,  безпеки,  екології  та  здоров'я.

Громадська  діяльність

Голова  Правління  Громадської  Спілки  "Всеукраїнська  академія інноваційного розвитку освіти"  та  член  Правління  ВГО "Консорціум  закладів  післядипломної  освіти". 

Освіта

Закінчив Лебединське  педагогічне  училище  імені А.С. Макаренка (Сумська  область),  історичний   факультет Полтавського  державного  педагогічного  інституту  імені  В.Г. Короленка, Національну  юридичну  академію  імені  Ярослава  Мудрого  (м. Харків)  та  Центральний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти   АПН  України  (м. Київ).

Досвід  роботи

 • Трудову біографію розпочав у 1978 році учителем початкових класів сільської школи на Чернігівщині,  а після закінчення інституту працював  учителем,  заступником  директора  та директором  в  ряді  шкіл   Полтавської  області.  
 • З 1987 по 1994 рік – робота  в  органах  державної  влади, а також інспектором шкіл райвідділу освіти, завідуючим районною методичною службою та керівником  Центру практичної психології  на  Полтавщині. Декілька   скликань  був депутатом  районної  ради.
 • З 1994 по 2002 роки - народний депутат України по Лохвицькому виборчому округу (Полтавська область), член Комітету у закордонних справах  Верховної Ради України  другого  та  третього  скликань, Голова підкомітету з питань співробітництва з країнами СНД.  Працюючи у Верховній Раді України, приймав  активну участь у розробці та прийнятті Конституції,  Цивільного, Господарського та інших кодексів і законів України  та  законодавства  про  освіту.
 • Кириченко М.О.  має   досвід   дипломатичної   роботи  - працював Представником  Верховної  Ради  України  в Міжпарламентській  Асамблеї країн-учасниць   СНД   та обіймав  посаду  заступника  Генерального секретаря   Ради  МПА  (штаб-квартира  в  м. Санкт-Петербург,  Російська Федерація).
 • Має  досвід  юридичної  діяльності та  адвокатської  практики: з  2007 року – керівник юридичної компанії,   адвокат,  а  з  2012 по 2017 роки – член Кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії  адвокатури  м.  Києва.
 • Має  також  досвід  господарської  діяльності: з  2002 по  2007 роки – керівник  Всеукраїнської  програми  “Газ-вода в кредит”,  за  якою  газифіковано  більше  ста  населених  пунктів  у  18  областях  України.
 • Досвід викладацької роботи у  вищій школі – з грудня  1994 року.

Нагороди,  відзнаки

За  вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та високий професіоналізм  Кириченко  М.О.  у листопаді 2017 року Указом  Президента  України  нагороджений   орденом   "За  заслуги"  ІІІ  ступеня,  а  в  травні  2024 року  Указом  Президента  України  йому  присвоєно  почесне  звання  "Заслужений  працівник   освіти   України".   

Також  нагороджений:

 • Почесною  грамотою  Кабінету  Міністрів  України;
 • Грамотою Верховної Ради України "За заслуги перед Українським народом";
 • Нагрудним знаком Командувача об'єднаних сил  Збройних Сил України "За службу та звитягу" ІІІ ступеня;
 • Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України;
 • Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації;
 • Почесними  грамотами  Ради  Міжпарламентської  Асамблеї;
 • Медаллю "Народна шана українським науковцям" Національної академії наук України; 
 • Медаллю "Ушинський К. Д."  Національної  академії  педагогічних  наук  України;
 • Медаллю  "Володимир Мономах" Національної  академії  педагогічних наук України;
 • Золотою   медаллю   "М. П. Драгоманов"  Національного  педагогічного  університету  імені  М.П. Драгоманова.     
 • За  активну  роботу в різних сферах діяльності  має  Грамоти  та  Подяки  Міністерства освіти і науки України,  Міністерства внутрішніх справ України,  Державного комітету України по земельних ресурсах,  Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,  ряду обласних та районних органів місцевої влади та самоврядування і органів управління освітою, навчальних та освітніх закладів,  Всеукраїнських та регіональних громадських спілок та організацій, Грамоту Всесвітнього Комітету третього тисячоліття  та  Відзнаку Петербурзького економічного форуму,  Іменні  нагороди  Міністра освіти і науки України  та  Київської  міської  державної  адміністрації і Київського  міського  голови.

Вчені звання, наукові ступені, теми дисертацій

 • В 1997 році Донецьким державним університетом управління  присвоєне  вчене  звання  доцент по кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін.  З  2002 року – кандидат педагогічних наук (доктор філософії), тема кандидатської дисертації – “Управління загальноосвітнім навчальним закладом”. Тема докторської дисертації - "Розвиток цифрового суспільства як чинника сталого розвитку сучасної України".   

Перелік  друкованої  продукції 

Монографії 

 1. Кириченко М. О., Маслов В. І. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому навчальному закладі:  монографія / М. О. Кириченко, В. І. Маслов. – Луцьк : ВІППО,  2015. - 188 с.                         ISBN 978-966-361-811-1
 2. Кириченко М. О.  Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку: [Монографія] / Микола Кириченко; Мін-во освіти і науки України, Університет менеджменту освіти НАПН України. - Харків: Вид-во ПП “Технологічний Центр”, 2017. –  320 с.                                      ISBN  978-617-7319-13-8
 3. Кириченко М. О.  Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку/ М.О.Кириченко // Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekt społeczne, ekonomiczne i humanitarne. – Польща, Ополє, 2017. - С. 149-156.                                                                                                ISBN 978-8-62683-00-0
 4. Кириченко М. О. Информационно-инновационная культура как новый конструкт Industry 4.0  // Nowoczesne Zarządzanie: logistyka, ekonomia, edukacja, administracja.  Польща, Ополє. 2018. C.  27-34.        ISBN 978-83-946762-0-6
 5. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст : кол. монографія / Микола Кириченко [та ін.] ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 412 с.                            ISBN  978-966-940-095-6
 6. Кириченко М. О. Методологічні основи формування ідеології інформаційного суспільства XXI століття // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмиент : кол. монографія / за наук. ред. М.О. Кириченка, Л.М. Сергеєвої. – Київ: Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 2018.  С. 22–31.                                                                  ISBN 978-966-2633-93-1
 7. Тенденції та проблеми управління закладом освіти: виклики ХХІ століття: кол. монографія /за наук. ред. М.О.Кириченка. - Київ: ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021. - 284с.

Навчально-методичні  посібники

 1. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів: навч.-метод. посіб. : авт. кол. / М. О. Кириченко [та ін.] / за наук. ред. проф. Т. М. Сорочан. – Київ : Агроосвіта,  2017. - 850 с.

Статті  у  наукових  фахових  виданнях  України  та  виступи  на  наукових  конференціях

 1. Кириченко М. О.  Структура  і зміст  методології  наукового  управління  навчальними  закладами  / М.О.Кириченко  //  Післядипломна  освіта  в  Україні. - 2015. -  № 1. - С.  30-35.
 2. Кириченко М. О. Епістемологічні виміри ідеології інформаційного суспільства у гуманітарно-науковому дискурсі / М. О. Кириченко // Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25- річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами / Ред. упрядн.: д. філософ. н., проф. Валентина Воронкова, Регіна Андрюкайтене. - Запоріжжя: ЗДІА, 2016. - С. 23-27.
 3. Кириченко М. О.  Демократизація  управління  освітою  як  чинник зростання  ролі  правової  компетентності  керівників  навчальних закладів.   /М.О. Кириченко  // Вісник  післядипломної  освіти.  Зб. наукових  праць.  Вип.16 (29) – К.: Атополгруп, 2016. - С. 67-72.
 4. Кириченко М. О., Дмитренко Г. А. Стратегічна траєкторія системної модернізації освіти в контексті підвищення її якості // «Sciense Rise»: Pedagogical Education.  2016.  № 4/5 (21). - С. 35–44.
 5. Кириченко М. О., Дмитренко Г.А. Соціальна відповідальність в управлінні: аспекти визначення та формування / М. О. Кириченко, Г. А. Дмитренко // Вісник післядипломної освіти.  Зб. наук. праць. Вип. 1 (30) – К.: Атополгруп, 2016. -  С. 47-65.
 6. Кириченко М. О. Інформаційно-семіотичні виміри інформації як головного тренду інформаційного суспільства / М. О. Кириченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. - Вип. 68. – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2017. - С.57-67.
 7. Кириченко М. О. Інформаціоналізм  як складова формування ідеології інформаційного суспільства / М. О. Кириченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. - Вип. 69. – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2017. - С.  105-111.
 8. Кириченко М. О. Інформаційна аксіологія як вчення про цінності ідеології інформаційного суспільства / М. О. Кириченко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.- Дніпро, 2017, № 1 (16). - С. 185-191.
 9. Кириченко М. О.  Методологічні основи формування ідеології інформаційного суспільства / М. О. Кириченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія / редкол.: А. П. Гетьман та ін.- Х.: Право, 2017.- № 3 (34). - С. 31–46. 
 10. Кириченко М. О.  Інформаційна антропологія й інформаційна етика як складники формування ідеології інформаційного суспільства / М.О.Кириченко // Актуальні проблеми філософії та соціології.- Одеса: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», 2017. - № 16. - С.  51–53.
 11. Кириченко М. О. Формування цінностей  мережево-онлайнової культури в дискурсивному просторі віртуальної реальності / М.О.Кириченко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич.- К.: Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 121 (6). – С. 129-133.
 12. Кириченко М. О. Зарубіжний досвід високорозвинених країн з сталим розвитком інформаційно-інноваційного  суспільства в умовах трансформації сучасної цивілізації / М.О.Кириченко // Актуальні проблеми філософії та соціології. - Одеса: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»,  2017. -  № 17. - С. 51–54.
 13. Кириченко М. О. Формування ідеології інформаційного суспільства як фактор динамічного розвитку і безпеки сучасної України в ХХІ столітті / М.О.Кириченко // Вісник Львівського університету. Серія Філософсько-політологічні студії: збірник наукових праць. - 2017. - № 12. - С. 74 – 81.
 14. Кириченко М. О. Методологічні засади вирішення проблем сталого розвитку інформаційного суспільства як головного інструменту технологічного прориву/ М. О. Кириченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. - Вип. 70. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. – Вип.70. - С. 35 - 45.
 15. Кириченко М .О. Проблеми сталого розвитку інформаційного суспільства в  умовах глобалізації / М. О. Кириченко // Актуальні проблеми філософії та соціології.- Одеса: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», 2017. - № 18. - С. 55 – 58.
 16. Кириченко М. О. Формування інформаціології  як  ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації  третього тисячоліття / М.О.Кириченко // М. О. Кириченко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич.- К.: Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 123. – С. 181 – 184.
 17. Кириченко М. О.  Структурні концепти ідеології інформаційного  суспільства та їх вплив на подолання проблем віртуального світу / М.О.Кириченко // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії: збірник наукових праць. - 2017. - № 13. - С. 57 – 64.
 18. Кириченко М. О.  Реалізація буттєвості  людини в ментальності інформаційно-комунікативного соціуму / М. О. Кириченко //  М. О. Кириченко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. - Дніпро, 2017. - № 2 (17). - С. 108-115.
 19. Кириченко М. О.  Цифрова культура як результат розвитку культури інформаційного суспільства / М. О. Кириченко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич.- К. : Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 124. – С. 179 – 182.
 20. Кириченко М. О. Напрями оптимізації ідеології інформаційного суспільства в умовах трансформації соціальних відносин в Україні / М. О. Кириченко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич.- К.: Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 125. – С. 283 – 287.
 21. Кириченко М. О.    Інформаційна культура як фактор підвищення ефективності ідеології інформаційного суспільства в умовах глобалізації / М.О.Кириченко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. - Дніпро, 2017. - № 3 (17). - С. 11-16.
 22. Кириченко М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку / М. О. Кириченко //  Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education» № 1 (9) 2017.- С. 46-50.
 23. Кириченко М. О. Законодавче забезпечення діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти / М. О. Кириченко // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (30–31 березня 2017 р.) ; РОІППО ; упоряд. : Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк ; заг. ред. А. Л. Черній. — Рівне : РОІППО,  2017. - С. 13–16.
 24. Кириченко М. О. Становлення і розвиток мережево-онлайнової культури особистості у дискурсивному просторі віртуальної реальності / М.О.Кириченко // ІI Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»  26-28 квітня 2017 р (м. Київ-Суми).- Київ, 2017. – С. 10–14.
 25. Кириченко М. О. Напрями оптимізації інформаційного суспільства в умовах трансформації відносин в Україні / М.О.Кириченко // Міжнародна науково­практична конференція «Стан та переспективи розвитку управлінських наук:  український та польський досвід». 5 ­ 6 жовтня 2017 року. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».- Київ, 2017.
 26. Кириченко М. О. Реалізація буттєвості людини в мінливому інформаційно-комунікативно-соціокультурному просторі: онтологічні, аксіологічні, технологічні виміри / М.О.Кириченко //  Міжнародна науково-теоретична конференція: «Глобалізований світ : випробування людського буття» 6–7 жовтня 2017 року.  Житомир, 2017.  С. 196 – 200.
 27. Кириченко М. О. Інформаційна свідомість особистості як соціальний феномен і складова компонента ідеології інформаційного суспільства сучасної України / М. О. Кириченко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2017. - № 2 (10). - С. 56-62.
 28. Кириченко М. О. Інформаційна свідомість особистості як соціальний феномен і складова компонента ідеології інформаційного суспільства сучасної України / М. О. Кириченко // Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри : зб. наук. пр за матеріалами методологічного семінару НАПН України (16 листопада 2017 р.). - Київ : Едельвейс, 2017. - С. 104–113.
 29. Кириченко М. О. Формування цифрової культури як результат розвитку культури інформаційного суспільства / М. О. Кириченко / Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 листопада 2017 р.). - Запоріжжя : РВВ ЗДІА, 2017. - С. 34–37.
 30. Кириченко М. О. Нелінійні метаморфози розвитку інформаційного соціуму в умовах глобальної біфуркації / М.О. Кириченко // Вісник Харківського національного університету імені Каразіна. Серія “Філософія. Філософські перипетії.”  - Харків,  2017. – Випуск 56. – С. 21 – 27.
 31. Кириченко Микола. Вплив цифрових технологій на розвиток людського і соціального капіталу в умовах діджиталізованого суспільства. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 2019. 1 (78). 108–129
 32. Кириченко М.О. Розвиток інформаційно-технологічної сфери та її вплив на формування цифрового світогляду та цифрової ідеології сучасної людини. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя:  Видавництво «Карат», 2019. С. 35-46.
 33. Кириченко М. О. Вплив глобалізації на розвиток цифрових технологій та інновацій в умовах четвертої промислової революції 4.0. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 2019. 2 (79). С. 39-52.
 34. Кириченко Микола. Формування концепції цифрової стратегії сучасного українського суспільства у контексті розвитку технологій, можливостей і проривних змін. Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaporizhzhiа: ZNU. 2020. 4 (81). С. 30-44. 
 35. Кириченко Микола, Отамась Інна. ЮНЕСКО та ООН про поінформованість населення щодо Covid-19: перспективи: Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. І.Дунаєв; ред. кол. Л.Антонова [та ін.]. – Київ: Юстон, 2020. – Вип. 13(42). – 204с. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») (психологічні  053, державне управління 281 – категорія «Б»)                                      https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-13(42)-153-168

 36. Кириченко, М. О. Антикризовий менеджмент підвищення кваліфікації / Карташова, Л.А., Кириченко, М.О. & Сорочан, Т.М. - 2020. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1).  https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-9

 37. Кириченко М., Кравчинська Т., Просіна О., Швень Я. Нелінійне світорозуміння освіти дорослих: неформальна освіта в системі Українського відкритого університету післядипломної освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. − Вип. № 77, 2020. (фаховий, категорія Б).

Статті  у  наукових  фахових  іноземних  виданнях   та  виступи  на  наукових  конференціях 

 1. Кириченко М. О.  Становление и развитие сетевой онлайновой культуры личности в дискурсивном простанстве виртуальной реальности/ М.О.Кирниченко // Theory and practice: problems and prospects. International scientific-practical conference 2017, may 11-12. - Kaunas. Lithuanian sport university, 2017. – С. 61-62.
 2. Кириченко М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку / М. О. Кириченко // Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekt społeczne, ekonomiczne i humanitarne. - Польща, Ополє, 2017. - P. 149-156.      
 3. Микола О. Кириченко Епістемологічні виміри соціо-гуманітарного наукового дискурсу. Сonference Proceedings of the 6th International Scientific Conference Problems and  Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; pp.272, - Р. 252-254. ISBN 978-83-62683-10-9
 4. Кириченко МО. Інформаційна культура як складова ідеології інформаційного суспільства сучасної України / М.О.Кириченко // 5-а міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми управління: економіка, освіта, охорона здоров'я і фармація» 26-29 жовтня 2017 р, м. Ополє, Республіка  Польща. - Ополє, Польща, 2017. - С. 118-120.
 5. Кириченко Николай.  Концептуализация сетевой онлайновой культуры личности в дискурсивном пространстве виртуальной реальности / Invitation theory and practice: problems and prospects international scientific-practical conference 2017, may 11-12 / Николай Кириченко //  Mokslas ir practica: aktualijos ir perspektyvos.  Kaunas. - 2017. -  S. 94-102. 
 6. Кириченко Николай. Виртуально-сетевая культура личности как сложная диссипативная система дискурсивного пространства виртуальной реальности / Николай Кириченко // ECONOMIE and EDUCATION: Gospodarka i educacja: nowoczesne tendencje / Volume of Scientific Papers. - Opole :Демократизація управління освітою як чинник зростання ролі правової компетентності керівника навчальних закладів / М. О. Кириченко // Human rights: theory and practice Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the First International educational and scientific forum (Poland, January 23–28, 2017); Organizers: Center for Strategic Initiatives and Progressive Development, The University of Zielona Gora, Institute of Global Strategies  Management,  National University «Ostroh Academy", Central Institute of Postgraduate Pedagogical Educational State Higher Educational Institution "University Educational Management" of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, International Academy Sciences fnd Higher; Edited by Marina Dei. - London : iashe, 2017. - 184 р. - Р. 7-9.Wyzsza Szkola Zarzadzania I Administracjiw Opole, 2017. - P. 308–313.
 7. Кириченко М. О. Підготовка вчителя для нової української школи та супровід його професійного зростання в системі післядипломної освіти України / М. О. Кириченко // Management of higher educational quality: problems and prospects [collection of scientific papers; edited Victor Oliynyk]. - London : IASHE, 2017. - 122 р. - Р. 33–36.
 8. Кириченко Николай. Стратегии развития цифровых технологий четвертой промышленной революции 4.0 как фактор устойчивого развития. Theory and practice: problems and prospects. Scientific articles (Electronic publication) Kaunas Lithuanian Sports University. 2020.  P. 278-286.
 9. Кириченко Микола. Боротьба з уразливістю цифровізації як державне завдання кожної країни / Микола Кириченко // Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності особистості та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу» // Матеріали Міжнародної науково−практичної конференції 26−27 листопада 2020 року / Ред.-упорядник: д.філсоф.н., проф., В. Г. Воронкова. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – С. 123−126.