ШАБАЛА Юлія Анатоліївна

ШАБАЛА Юлія Анатоліївна

Старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих

Researcherid ID:
https://publons.com/researcher/AAG-5203-2020/

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-5696-3939

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XyQHNMIAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/3184

Додаткові відомості

Освіта: 

2002 – 2006 рр. навчання у Ржищівському гуманітарному коледжі за спеціальністю «Початкове навчання» та здобуття кваліфікації вчителя початкових класів, вчителя англійської мови в початкових класах.

2006 – 2010 рр. навчання у Переяслав-Хмельницькому ДПУ ім. Г. Сковороди, спеціальність «Педагогічна освіта» та здобуття кваліфікації вчителя біології.

2014 – 2015 рр. навчання у Переяслав-Хмельницькому ДПУ ім. Г. Сковороди за спеціальністю «Управління навчальним закладом» (диплом з відзнакою) та здобуття кваліфікації керівника підприємства, установи, організації у сфері освіти та виробничого навчання.

2016 р. вступ до аспірантури в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПНУ за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти».

Досвід роботи:

 З 2007 р. на посаді вчителя англійської мови Жуківцівської ЗОШ І-ІІ ступенів Київської обл., Обухівського р-ну;

2010 – 2011 рр. на посаді вчителя англійської мови Литвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської обл., Вишгородського р-ну;

2012 – 2017 рр. на посаді вчителя початкових класів Жуківцівської ЗОШ І-ІІ ступенів Київської обл., Обухівського р-ну;

2017 – 2019 рр. на посаді методиста кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

З 2019 р. – на посаді старшої викладачки кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО

Громадська активність: експерт з акредитації освітніх програм (2019-2021 рр.), голова Ради молодих учених ДЗВО УМО (2019 р.)

Робота в комісіях та робочих групах НАЗЯВО:

1. Участь в акредитації освітньої програми  «Початкова освіта» (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків, 4-6 грудня, Наказ № 219-Е від 22 листопада 2019 р.)

2. Участь в акредитації освітньої програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» (Львівський національний університет імені І. Франка, м. Львів, 19-21 грудня, Наказ № 164-Е від 19 листопада 2019 р.).

3. Участь в акредитації освітньої програми «Початкова освіта» (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, м. Берегове, Закарпатська обл., 16-18 січня 2020 р., Наказ № 378-Е від 06 грудня 2019 р.)

Наукова діяльність

Участь в НДР «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (01.12.2020-01.12.2025 рр.).

Підтема наукового дослідження «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти».

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники 

Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: електронний збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан. – К.: ЦІППО, 2018. – 300 с.

 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

1. Махновець Ю. А. Результати професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. «Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba  –  February # 31, 2019. – P. 107 – 110.

2. Махновець Ю. А. Критерії та показники рівня професійного розвитку учителів початкової школи в системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Інноваційна педагогіка. Випуск 14. Т. 1. Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. С. 124–128.

3. Махновець Ю. А. Динаміка професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. «Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba  –  September # 46, 2020. – P. 103–110.

4. Махновець Ю. А. Педагогічні умови професійного розвитку учителів початкової школи в системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Інноваційна педагогіка. Випуск 26. Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2020. С. 135 – 140.

 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН:

1. Махновець Ю. А. Тренінг у неформальній освіті вчителів Нової української школи. Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. /Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. 2018. Вип. 18. С. 172-182.

2. Махновець Ю. А. Методологічні підходи до професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 67: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.  К.:Вид-во НПУ імені Н. П. Драгоманова, 2019. С. 157–164.

 

Інші праці:

  1. Махновець Ю. А. Методична компетентність вчителів початкової школи: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-методичної практичної конференції. // Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика (м. Суми, Україна, 28 лютого 2018 р.) / за заг. ред. Л. В. Сєрих – С.:НІКО, 2018. – С. 178-180.
  2. Махновець Ю. А. Нова українська школа: професійний розвиток вчителів початкової школи. // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: електронний збірник тез ІІІ-ї Всеукраїнської інтернет-конференції 19 квітня 2018 р. м. Київ / за ред. В. В. Сидоренко, Н. В. Любченко. К.:ЦІППО, 2018, С. 102-103.
  3. Махновець Ю. А. , Раус В. В. Формування Нової української школи в умовах децентралізації влади України (на прикладі Квітневої ОТГ Попільнянського району Житомирської обл.). // Методист №5 (77), травень 2018. – С. 27–31.
  4. Махновець Ю. А. Організація освітнього середовища в Новій українській школі. Тренінгове заняття. // Методист №5 (77), травень 2018. – С. 32–43.
  5. Махновець Ю. А. Наукове стендап-шоу «Science slam» як інноваційна форма роботи молодих учених ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»: електронний збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін». С. 10–13.
  6. Махновець Ю. А. Інноваційні форми методичної роботи як основа професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук». К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч. 1. С. 20 – 23.

Участь у науково-практичних заходах :

1. Проблемний семінар для молодих учених ДВНЗ «УМО»: «Концепція НУШ у наукових дослідженнях молодих учених», м. Київ, 17 квітня 2019 року (організатор).

2. Міжнародний форум управлінської діяльності «Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів», м. Тернопіль, 18-19 травня 2019 року.

3. Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти». 9 квітня 2019 р., м. Київ. Тема доповіді: Чек-лист «Розвиток навчальної компетентності педагогів НУШ щодо підготовки до уроку в Новій українській школі».

4. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук»,  1-2 березня 2019 р., м. Київ (сертифікат).

5. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», 16 травня 2019 р., м. Київ (сертифікат).

6. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 24 травня 2019 р., м. Київ (сертифікат).

7. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта у суспільстві знань», 1 жовтня 2019 року, НАПН України, ДЗВО УМО, м. Київ.

 

8. ІV-а Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»,  16 жовтня 2019 року, ДЗВО УМО, м. Київ (сертифікат).

9. Вебінар «Функції і ролі консультантів Центрів професійного розвитку педагогічних працівників» Київ, ДЗВО УМО (сертифікат -2 год.). 04.09.20.

10. Вебінар «Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій» Київ, ДЗВО УМО (сертифікат – 2 год) 18.09.20.

11. Міжнародний онлайн семінар «Практична психологія в контексті соціальних змін» (сертифікат – 6 год) 25.09.20.

12. Вебінар «Профілі автора: створення, коригування, можливості (сертифікат – 1 год) 16.10.20 (сертифікат).

13. Крайовий форум «Освіта – енергія майбутнього. Дистанційна освіта – сучасний формат» ТНПУ (сертифікат – 6 год) 18.10.20.

14. Вебінар «Парадокси педагогіки мистецтва в дзеркалі вимог НУШ» Київ, ДЗВО УМО (сертифікат) 22.10.20.

15. Науково-практична  конференція з міжнародною участю «Професійний  розвиток  фахівців  в  умовах  цифровізації  суспільства:  сучасні  тренди», 12.11.20, Київ, ДЗВО УМО (тези).

16. IV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 19-20 листопада 2020.

17. Онлайн-семінар «Цифрові інструменти Google для науковців» 19.11.20.

18. Дискусійна панель у форматі печа-куча «Культурна компетентність у професійному розвитку особистості» у рамках  заходів виставки «Освіта  та кар’єра-2020» 20-21 листопада 2020 р.

19. Вебінар «Нова роль школи, директорів та вчителів» Київ, ДЗВО УМО (сертифікат – 3 год.) 08.12.20.

20. Онлайн-курс  «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» на платформі Prometheus (сертифікат) 04.10.2019 р.

21. Очні тренінги експертів з акредитації освітніх програм (Наказ НАЗЯВО № 386 від 15 жовтня 2019 р.), м. Київ, 17-18 жовтня 2019 р.

22. Онлайн-семінар для експертів з акредитації освітніх програм та членів галузевих експертних рад 17.09.20.

23. Методичний семінар для експертів із акредитації освітніх програм (НАЗЯВО), м. Київ, 3 лютого 2020 р.

24. Вебінар "Результати рейтингу кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2021 рік - QS Emerging Europe fnd Central Asia University Rankings 18.12.20 р.

 

Науково-організаційна діяльність

  1. Розроблення онлайн курсу «Особливості організації освітнього середовища в умовах реалізації Концепції Нова українська школа»» і його науково-методичний супровід на платформі Українського відкритого університету післядипломної освіти http://uvu.org.ua/kafedra-osvity-doroslykh/kod-nashi-vykladachi/makhnovets-ua/#
  2. Організаційний і науково-методичний супровід спільноти ДЗВО УМО “Кафедра філософії і освіти дорослих” у соціальній мережі Фейсбук https://www.facebook.com/groups/2167163800255604/  та підтримка WEB-середовища кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО на сайті ДЗВО УМО http://umo.edu.ua/institutes/cippo.