Просіна Ольга Володимирівна

Просіна Ольга Володимирівна

Завідувач кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-1243-6069 

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HXR9nMEAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4239

 

Додаткові відомості

Освіта

 • Харківський державний університет імені І.П. Котляревського за спеціальністю «Фортепіано, орган» і отримала кваліфікацію викладача, артиста камерного ансамблю, концертмейстера (1995-2000).
 • Луганський державний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістра музичної педагогіки та виховання, викладача по класу фортепіано (2002-2003)
 • Інститут проблем виховання НАПН України, навчання в аспірантурі (2005-2009).

Досвід роботи

 • З 1995 по 2004 рік працювала у Сватівській районній школі мистецтв ім. В.В. Зінкевича викладачем фортепіано, із 1998 року – завідувачем фортепіанним відділом. Двоє її учнів стали лауреатами Міжнародних конкурсів фортепіанної майстерності.
 • У період з 2004 по 2014 рік працювала в Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Із 2009 по 2014 рік завідувала кафедрою управління освітою зазначеного закладу. У цей період на умовах сумісницької діяльності працювала вчителем художньої культури в «Луганській середній загальноосвітній школі I-III ступенів № 27» (2010-2012 р.р) та доцентом кафедри співів та диригування Інституту культури і мистецтв Луганського національного університету імені  Тараса Шевченка (2012-2014 р.р.)
 • З 2014 по вересень 2017 року працювала в Інституті проблем виховання НАПН України, із 2016 року займала посаду провідного наукового спеціаліста лабораторії позашкільної освіти. Із 2014 по 2017 рік була заступником редактора журналу «Мистецтво та освіта».
 • З вересня 2017 року й дотепер обіймає посаду доцента кафедри філософії й освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України.

Тема дисертації: Підготовка вчителів до інтегрованого навчання предметів мистецького циклу (2011 році захист дисертації за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) 

Громадська активність

 • Науковий керівник Всеукраїнського експерименту (2015 - 2019 р.р) за темою «Система національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України» на базі «Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області». (наказ МОН України №536 від 18.05.2015).

Наукова діяльність

 • «Теоретичні та методичні основи управління системою виховної діяльності закладу позашкільної освіти» на здобуття ступеня доктора наук в галузі знань  – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки; спеціалізація – Теорія та методика управління освітою. Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Т.М. Сорочан

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії 

 1. Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах : монографія Дослідження за темою. ТОВ "Задруга", м.Київ (2017)

Посібники 

 1. Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах : методичний посібник ТОВ "Армедіа-прінт", м. Київ, (2017) 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

 1. Закономірності сучасного освітнього менеджменту в управлінні системою виховної діяльності позашкільного навчального закладу/ О.В.Просіна //  Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць.. – Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ -2017.  - С.178-187

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України 

 1. Особливості патріотичного виховання учнів в умовах Східного регіону України / О.В. Просіна // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – №14 –  С.60-63 (фах) (0,5др.арк.)
 2. Формування інноваційної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі методичної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах / О.В. Просіна // Мистецтво та освіта. –  2016. –  № 1 (79). –  С. 20-23 (фах) (0,5 др.арк)
 3. Інтегроване навчання як педагогічна категорія : специфіка у викладанні предметів мистецького циклу / О.В. Просіна // Педагогіка та психологія. –  2017. –  № 1 (94). –  С. 33-38 (фах) (0,5 др.арк

Інші праці

 1. Впровадженн інтерактивних педагогічних технологій у процесі навчання музиці в загальноосвітній школі // Сучасна мистецька освіта : матеріали І Міжнародних науково-практичних читань пам’яті академіка Анатолія Авдієвського / Укл.: доктор пед. наук, проф. А.В. Козир. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С.61-65
 2. Патріотичне виховання в Східному регіоні України: труднощі й успіхи / О.В. Просіна, Ж.В. Петрочко // Педагогічна газета . – 2016. – 1(251) січень-лютий. –  С.4. (0,2 др.арк)
 3. Мистецтво. Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів [посібник] / за заг.ред. О.М. Топузова, Н.Б. Вяткіной. – К. : Педагогічна думка, 2016. – 128с. – С.121-124 (0,5 др.арк)
 4. Той, хто здатен творити історію. Розвиток лідерських якостей засобами мистецтва (проект професійного розвитку) / О.В. Просіна // Методист. – 2016. –  №4 (52), квітень. – С. 20-30 (1 др.арк)

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Всеукраїнський семінар-тренінг «Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах пограниччя» Дата проведення – 13 лютого 2017 р. Місце проведення: Інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Сєвєродонецьк, Луганської області, вул. Гагаріна, 111).
 2. Семінар-тренінг «Інноваційні підходи до управління позашкільним навчальним закладом» Дата проведення – 14 лютого 2017р. Місце проведення: Інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Сєвєродонецьк, Луганської області, вул. Гагаріна, 111). Кількість учасників – 1 (О.В. Просіна).
 3. Тренінг «З Україною в серці»  - 25-27 квітня 2017 р. Місце проведення: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України (м. Київ, вул. Вишгородська, 19).
 4. Тренінг «З Україною в серці»  - 23-25 травня 2017 р. Місце проведення: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України (м. Київ, вул. Вишгородська, 19).
 5. Тренінг «Патріотичне виховання в умовах пограниччя» Дата проведення – 31 травня 2017р. Кількість учасників – 1 (О.В. Просіна) Місце проведення: Сватівська районна школа мистецтв ім. В. Зінкевича, (Луганська область, м. Сватове, площа. 50-річчя Перемоги, 29).
 6. Семінар-практикум «Патріотичне виховання: сучасні підходи, виклики, загрози». Дата проведення – 8.06 травня 2017р. Кількість учасників – 1 (О.В. Просіна) Місце проведення: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України (м. Київ, вул. Вишгородська, 19)
 7. Виступ на семінарі: «Освітньо-філософські засади Нової української школи» Тема: Інтегрований підхід в освітньому процесі – основа реалізаціі  ключових компетентностей у Новій українській школі (жовтень), ЦІППО ВНЗ «УМО» НАПНУ

Науково-організаційна діяльність

 • Керівник довгострокового проекту професійного розвитку «Толока позашкільників» (2017 – 2019)

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

 • Україно-польський проект «Нова українська школа» (з 2016 і дотепер), проект спів фінансовано в рамках програми польського співробітництва для розвитку МЗС РП.  Координатори - Р.Шиян, Яцек Пясецькі, роль учасника - автор рамкової освітньої програми та зразка програми навчання

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації  

 1. Підвищення кваліфікації у Центрі розвитку освіти м. Варшава-м.Сулеювек (Польща) в обсязі 62 академ. год для авторів програмної основи «Нова українська школа» 3 3-10 вересня 2016 р, свідоцтво № ZG-WRKSO/401/149/16/MW
 2. Підвищення кваліфікаці у семінарі-моніторингу роботи авторів над новою програмною основою «Нова українська школа», м.Львів, з 28.10-6.11 2016 р. в обсязі 98 академ.год, свідоцтво № ZG-WRKSO/401/182/16/MW
 3. Підвищення кваліфікації у Центрі розвитку освіти м. Варшава-м.Сулеювек (Польща) в обсязі 62 академ. год для авторів Модельної рамкової освітньої програми та зразка праграми навчання «Нова українська школа 2»  з 18-23 вересня 2017р., свідоцтво № ZG-WRKSO/401/190/17/MW
 4. Підвищення кваліфікації у рамках україно-польскої програми навчання «Нова Українська Школа-2», м.Львів 9-13 листопада  2017р в обсязі 40академічних годин, свідоцтво № ZG-WRKSO/401/251/17/MW