РЕЄСТРАЦІЯ НА ЄВІ ТА ЄФВВ ДЛЯ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ ТА АСПІРАНТУРУ ДО ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

РЕЄСТРАЦІЯ НА ЄВІ ТА ЄФВВ ДЛЯ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ ТА АСПІРАНТУРУ ДО ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

У 2024 році вступ для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти до ДЗВО «Університет менеджменту освіти» передбачає складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та/або єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) на спеціальності/освітні програми (денна та заочна форми навчання):

Найменування галузі знань

Найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Назва вступного випробування

01 Освіта / Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи. Андрагогіка

ЄВІ/ЄФВВ

016 Спеціальна освіта

Спеціальна освіта (за нозологіями)

ЄВІ/ЄФВВ

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

ЄВІ/ЄФВВ

051 Економіка

Управління персоналом та економіка праці

ЄВІ/ЄФВВ

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

ЄВІ/ЄФВВ

Управління навчальним закладом

ЄВІ/ЄФВВ

Управління проєктами

ЄВІ/ЄФВВ

076 Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ЄВІ/ЄФВВ

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота. Соціальна реабілітація

ЄВІ

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління адміністрування

ЄВІ/ЄФВВ

Для вступу на навчання до аспірантури (науковий рівень освіти) до ДЗВО «Університет менеджменту освіти» передбачено складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на спеціальності/освітні програми (денна та заочна форми навчання):

Найменування галузі знань

Найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Назва вступного випробування

01 Освіта / Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

ЄВІ

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку

ЄВІ

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління адміністрування

ЄВІ

Обов’язковою умовою складання ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру та ЄВІ в магістратуру є реєстрація вступника.

Приймальня комісія ДЗВО «Університет менеджменту освіти» здійснює реєстрацію за умови особистої присутності вступника (особиста реєстрація) або дистанційно (дистанційна реєстрація).

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) триватиме з 07 до 29 травня 2024 року (основна сесія)та з 17 до 21 червня 2024 року (додатковий період реєстрації за поважної причини).

Процедура реєстрації на ЄВІ і ЄФВВ

Для дистанційної реєстрації вступник надсилає пакет документів на е-адресу приймальної комісії ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: vstupumo@uem.edu.ua

Вступник може реєструватися в будь-якому закладі вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем магістра за обраною вступником спеціальністю (навіть якщо вступник не має наміру вступати до цього закладу вищої освіти).

Отримати консультацію вступник може за телефонами:

Чебоненко Станіслав Олегович

+38(093)324-70-78

відповідальний секретар приймальної комісії

Вишневська Ганна Петрівна

+38(068)324-70-78

заступник відповідального секретаря приймальної комісії

Юрченко Оксана Петрівна

+38(099)324-70-70

методист Консультаційного центру приймальної комісії

Електронна поштова скринька: vstupumo@uem.edu.ua

 

Вступника, який бажає взяти участь одночасно в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями, вступ на які передбачає проходження ЄФВВ, та за іншими спеціальностями, реєструє приймальна комісія закладу вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем магістра за однією з вибраних вступником спеціальностей, вступ на яку передбачає проходження ЄФВВ.

Вступники повинні мати картку фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Якщо вступник не має такої картки, то приймальна комісія створює її перед початком реєстрації.

Важливо: також вступникам в магістратуру/аспірантуру, які планують для участі в ЄВІ та/або ЄФВВ реєструватися дистанційно, треба заздалегідь отримати кваліфікований електронний підпис.

Цьогоріч дистанційна реєстрація здійснюється за умови встановлення приймальною комісією фізичної особи (вступника) шляхом електронної ідентифікації.

Приймальні комісії у разі дистанційної реєстрації прийматимуть лише заяви-анкети, на які накладено кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Вступнику буде відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ/ЄФВВ у разі відсутності на анкеті його кваліфікованого електронного підпису.

Документи, необхідні для реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ

Для дистанційної реєстрації вступник має надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії (фотокопії) таких документів:

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;
 • документа, що посвідчує особу;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття цього номера: вони мають надати документ, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про номер);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу – для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації  № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов);
 • фотокартки для документів (чорно-білої або кольорової) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

Перед початком реєстрації вступника працівник приймальної комісії перевіряє наявність документів, потрібних для реєстрації, і надає відповідь про отримання документів (на електронну адресу, з якої надійшли документи:

 • підтвердити отримання документів і повідомити, що документи взято для опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі копії документів;
 • повідомити про потребу в додатковому вивченні документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а в представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності;
 • повідомити про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі копії документів;

Бланк екзаменаційного листка та реєстраційна картка

Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення бланка екзаменаційного листка.

Під час реєстрації приймальна комісія перевіряє достовірність інформації, наданої вступником, і створює запит до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) на формування бланка екзаменаційного листка

Формування бланка здійснюються за допомогою сервісу, розміщеного на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

У процесі формування бланка екзаменаційного листка до програми вносять такі дані:

 • номер контактного телефону вступника;
 • іноземна мова, завдання з якої має містити тест ЄВІ (англійська, німецька, французька, іспанська мова);
 • інформація про спрямування предметного тестування (не більше двох), з якого вступник бажає пройти ЄФВВ;
 • сесія (основна чи додаткова), під час якої вступник бажає проходити певне предметне тестування ЄФВВ (якщо предметні тестування з вибраних спрямувань ЄФВВ відбуваються одночасно під час основної сесії);
 • інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов за формою первинної облікової документації № 086-3/о (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • інформація про населений пункт, у якому вступник бажає пройти ЄВІ та/або ЄФВВ.

Після внесення інформації до програми працівник приймальної комісії генерує реєстраційну картку учасника ЄВІ/ЄФВВ (додаток 4).

Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки приймальна комісія надсилає на електронну адресу вступника. Вступник має перевірити інформацію на копіях документів і в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Якщо копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення ЄВІ/ЄФВВ вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання роз’яснень.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють Кабінет вступника, доступ до якого здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Відмова в реєстрації та перереєстрація

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації в разі:

 • надання вступником недостовірної або неповної інформації, потрібної для реєстрації;
 • подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;
 • необхідності створення особі для проходження ЄВІ та/або ЄФВВ особливих умов, створення яких законодавством не передбачено.

Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала, та повернути раніше виданий екзаменаційний листок для анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документи, що підтверджують зміну персональних даних.