СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НА ПЕРІОД  ДО 2027 РОКУ