Відділ науково-організаційної роботи 

Відділ науково-організаційної роботи є структурним підрозділом ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», у своїй діяльності керується нормативно-правовою документацією Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, наказами, розпорядженнями та рішеннями Президії Національної академії педагогічних наук України, наказами та розпорядженнями ректора, рішеннями вченої ради Університету.

Відділ здіснює планування, координацію та контроль наукової діяльності працівників і сприяє раціональному впровадженню її результатів в освітню практику Університету з метою її удосконалення та посилення наукової компоненти в структурі діяльності закладу.

Мета і завдання

Склад

Документація

Контакти

Новини та оголошення