Відділ наукової роботи 

Відділ наукової роботи, що є структурним підрозділом ДЗВО «Університет менеджменту освіти», у своїй діяльності ґрунтується на концептуальних засадах державної політики у сфері вищої освіти, на нормативно-правових актах про вищу освіту, зокрема Конституції України від 28 червня 1996 р. ВВР № 30, Законах України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII, стандартах вищої освіти, а також інших нормативних актах з питань освіти та наказах і розпорядженнях Президії Національної академії педагогічних наук України, ректора Університету.

Відділ здійснює планування, координацію та контроль за науковою діяльністю педагогічних та науково-педагогічних працівників, сприяє раціональному впровадженню її результатів в освітню практику Університету з метою її удосконалення та посилення наукового компонента.

Мета і завдання

Склад

Документація

Науково-методична рада

Контакти