Мета і завдання

Головними  завданнями  відділу є: 

 • Сприяння раціональному впровадженню результатів науково-дослідної діяльності Університету.
 • Участь у плануванні, координації та проведенні науково-дослідної роботи структурними підрозділами Університету (інститутами, центрами, відділами, кафедрами, лабораторіями), а також підготовка аналітичних матеріалів щодо результатів виконання НДР.
 • Ведення обліку та статистичної звітності щодо результатів науково-дослідної роботи, а також підготовка пропозицій щодо її удосконалення.
 • Сприяння діяльності спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.
 • Підготовка річних звітів щодо діяльності Університету.
 • Участь у підготовці матеріалів до засідань Президії НАПН України, Вченої, спеціалізованої Вченої та науково-методичної рад Університету з питань наукової діяльності.
 • Підготовка пропозицій щодо подання найкращих результатів науково-дослідних робіт на загальнодержавні конкурси, а також представлення їх для отримання університетських нагород і відзнак.
 • Участь у підготовці публічних презентацій результатів науково-педагогічної діяльності та науково-дослідної (експериментальної) роботи з метою формування позитивного іміджу Університету в науковій спільноті.
 • Координація та моніторинг результатів науково-дослідної діяльності кафедр, лабораторій та інших структурних підрозділів з питань наукової діяльності та здійснення науково-дослідної роботи.
 • Вивчення й узагальнення позитивного передового досвіду щодо проведення науково-дослідних робіт іншими навчальними закладами і науковими установами, зокрема у зарубіжних країнах, та впровадження його в практику роботи Університету.
 • Подання пропозицій щодо відзнаки та нагородження (преміювання) найкращих науковців Університету.
 •  Участь у масових заходах Університету, а також у підготовці до наукових з’їздів, методологічних семінарів, конференцій, симпозіумів,  аналіз їх результативності.