Відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації.

Відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації (далі - Відділ) є структурним підрозділом Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (далі – Університет), який створюється з метою успішного впровадження системи гарантії якості Університету, звітування широкій громадськості щодо якості освіти,  надання рекомендацій з питань вдосконалення системи гарантії якості задля реалізації стратегічних цілей Університету. Метою діяльності Відділу в рамках реалізації процесів ліцензування та акредитації є координування дій з підготовки, організації, супроводу і проведення ліцензування діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями, включеними до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку спеціальностей, акредитації освітніх програм

Відділ співпрацює із усіма структурними підрозділами Університету, державними органами управління, вітчизняними та міжнародними організаціями, що займаються питаннями моніторингу якості вищої освіти та освітньої діяльності закладів вищої освіти, ліцензування та акредитації

Мета і завдання

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Склад

Документація

Контакти