Відділ моніторингу якості вищої освіти

Відділ моніторингу якості вищої освіти (далі - Відділ) є структурним підрозділом Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (далі – Університет), який створюється з метою успішного впровадження системи гарантії якості Університету, звітування широкій громадськості щодо якості освіти та надання рекомендацій з питань вдосконалення системи гарантії якості задля реалізації стратегічних цілей Університету.

Відділ співпрацює із усіма структурними підрозділами Університету, державними органами управління, вітчизняними та міжнародними організаціями, що займаються питаннями моніторингу якості вищої освіти та освітньої діяльності закладів вищої освіти.

Мета і завдання

Моніторинг якості освіти

Склад

Документація

Контакти