мета і завдання

Основні завдання та функції відділу:

 • загальне керівництво організацією освітнього процесу Університету та контроль за його якістю;
 • розроблення нормативних документів (положень, інструкцій тощо), якими регламентується освітній процес в Університеті;
 • підготовка проєктів наказів і розпоряджень ректора та розпоряджень першого проректора щодо організації освітнього процесу в Університеті; контроль за організацією освітнього процесу в структурних підрозділах Університету;
 • контроль за плануванням і виконанням навчальної роботи викладачів;
 • контроль за використанням аудиторного фонду Університету;
 • проведення моніторингу руху контингенту здобувачів вищої освіти і слухачів, складання статистичної звітності з цих питань перед Національною академією педагогічних наук України;
 • аналіз якості навчальної, навчально-методичної роботи кафедр та надання методичних рекомендацій та консультативної допомоги щодо підвищення якості навчання в Університеті; координування роботи структурних підрозділів Університету з питань організації освітнього процесу зі слухачами курсів підвищення кваліфікації та здобувачами вищої освіти;
 • забезпечення кафедр та підрозділів Університету законодавчими та нормативно-правовими документами, якими регламентується освітній процес в Університеті;
 • розроблення методичних рекомендацій та інструктивних матеріалів щодо планування роботи кафедр;
 • контроль за своєчасним та якісним складанням розкладів занять;
 • виконання наказів, розпоряджень та доручень керівництва Університету.