мета і завдання

Основні завдання та функції, що забезпечує відділ:

 • загальне керівництво організацією навчального процесу Університету та контроль за його якістю;
 • розроблення нормативних документів(положень, інструкцій тощо), якими регламентуються навчальний процес в Університеті;
 • підготовку проектів наказів і розпоряджень ректора та розпоряджень першого проректора щодо організації навчального процесу в Університеті; контроль за організацією навчального процесу в структурних підрозділах Університету;
 • контроль за плануванням і виконанням навчальної роботи викладачів;
 • планування та контроль за використанням аудиторного фонду Університету;
 • проведення моніторингу руху контингенту студентів і слухачів, складання статистичної звітності з цих питань перед Національною академією педагогічних наук України;
 • аналіз якості навчальної, навчально-методичної роботи кафедр та надання методичних рекомендацій та консультативної допомоги щодо підвищення якості навчання в Університеті; координування роботи структурних підрозділів Університету з питань організації навчального процесу зі слухачами курсів підвищення кваліфікації та студентами;
 • забезпечення кафедр та підрозділів Університету законодавчими та нормативно-правовими документами, якими регламентується навчальний процес в Університеті;
 • розробка методичних рекомендацій та інструктивних матеріалів щодо планування роботи кафедр;
 • контроль за своєчасним та якісним складанням розкладів занять;
 • організація видачі свідоцтв про підвищення кваліфікації слухачами ЦІППО;
 • виконання наказів, розпоряджень та доручень керівництва Університету.