Мета і завдання центру

Основні завдання:

 • Реалізація ІТ-політики з формування, підтримки та розвитку інформаційної системи Університету.
 • Методичний та технічний супровід інформаційних технологій, що впроваджуються в Університеті.
 • Супроводження локальних мережевих сервісів в галузі інформатизації освіти, наукових досліджень та адміністративного управління Університетом.
 • Участь у реалізації програм неперервного навчання та підвищення кваліфікації працівників освіти щодо опанування та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітній, науковій та управлінській діяльності.
 • Вивчення ринку електронних освітніх ресурсів (ЕОР), сучасних ІКТ та їх адаптація для потреб Університету.
 • Підтримка загальноінститутських програмно-апаратних комплексів дистанційної освіти.
 • Взаємодія с компаніями-аутсорсерами з метою використання зовнішніх Інтернет-сервісів та ЕОР.
 • Надання консультативних послуг структурним підрозділам Університету з питань інформатизації освітньої, науковій та управлінської діяльності.
 • Підвищення рівня професійної кваліфікації працівників ЦРТ.

Функції:

 • Організує та проводить на належному рівні заходи щодо формування, підтримки та розвитку ЕОР та мережевих технологій (МТ) Університету.
 • Проводить єдину в Університету ІТ-політику щодо використання ІКТ, в тому числі формування і розвитку архітектури, комп’ютерної інфраструктури, технічного устаткування, розробки проектів застосування технологій, підготовки рекомендацій щодо роботи в інформаційних середовищах, пошуку і взаємодії з компаніями-аутсорсерами.
 • У взаємодії із навчально-науковими інститутами та іншими підрозділами Університету підтримує у працездатному стані та розвиває корпоративну комп’ютерну мережу Університету та локальні мережі його підрозділів.
 • Здійснює сервісне обслуговування комп’ютерної техніки.
 • Надає консультації, проводить навчання спеціалістів, що є відповідальними за використання інформаційних технологій у підрозділах Університету.
 • Забезпечує доступ працівників та студентів Університету до Інтернету та його сервісів.
 • Надає технічне та програмне забезпечення системи самостійного та дистанційного навчання слухачів та студентів.
 • Проводить заходи щодо формування, підтримки та розвитку автоматизованого документообігу Університету.
 • Проводить освітні заходи (семінарі, конференції тощо) серед працівників, слухачів та студентів Університету щодо використання ЕОР та МТ в освітній, науковій та адміністративній діяльності.

З метою розширення бази знань, інформаційної та технічної бази Університету бере участь в зовнішній діяльності Університету, у тому числі міжнародній.