Мета і завдання центру

Основні завдання:

 • Реалізація ІТ-політики з формування, підтримки та розвитку     інформаційної системи Університету.
 • Технічний супровід інформаційно-цифрових систем, що впроваджуються в Університеті.
 • Супроводження локальних мережевих сервісів  в галузі інформатизації освіти, наукових досліджень та адміністративного управління Університетом.
 • Участь у реалізації програм неперервного навчання та підвищення кваліфікації працівників щодо опанування та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітній, науковій та управлінській діяльності.
 • Вивчення ринку сучасних ІКТ та їх адаптація для потреб Університету.
 • Взаємодія с компаніями-аутсорсерами з метою використання зовнішніх Інтернет-сервісів та електронних освітніх ресурсів (ЕОР).
 • Надання консультативних послуг структурним підрозділам Університету з питань інформатизації освітньої, науковій та управлінської діяльності.
 • Підвищення рівня професійної кваліфікації працівників Центру.

Функції:

 • Проводить єдину в Університету ІТ-політику щодо використання ІКТ, в тому числі формування і розвитку архітектури комп’ютерної інфраструктури, технічного устаткування, розробки проектів застосування технологій, взаємодії з компаніями-аутсорсерами.
 • Надає технічну підтримку системи самостійного та дистанційного навчання  слухачів та студентів.
 • У взаємодії з структурними підрозділами Університету підтримує у працездатному стані та розвиває корпоративну комп’ютерну мережу Університету.
 • Здійснює сервісне обслуговування комп’ютерної техніки.
 • Надає консультації, проводить навчання працівників, що є відповідальними за використання інформаційних технологій у підрозділах Університету.
 • Забезпечує доступ працівників та студентів Університету до мережі Інтернет та її сервісів.
 • Забезпечує роботу серверного та активного мережевого обладнання, адміністрування локальної мережі Університету.
 • Забезпечує технічну підтримку проведення занять, конференцій, веб-семінарів, виставок, захистів, засідань.
 • Встановлює та налаштовує програмне забезпечення спеціального призначення.
 • Виконує збір заявок, аналіз та замовлення необхідного обладнання та витратних матеріалів, відправку картриджів на заправку та відправляє на ремонт комп’ютерне обладнання.
 • Взаємодіє з постачальниками послуг Інтернету та сервісів Хостингу,  забезпечує безперебійну роботу серверного обладнання.
 • Проводить профілактичні роботи комп’ютерної техніки в обсязі, передбаченому технічними умовами їх експлуатації.
 • Створює різньоцільові WI-FI зони на території Університету, гуртожитку і бібліотеки, та виконує керування персоніфікованим доступом до них.
 • З метою розширення бази знань, інформаційної та технічної бази Університету бере участь в зовнішній діяльності Університету, у тому числі міжнародній.