ЦЕНТР МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ОСВІТИ

 

Центр міжнародного співробітництва та освіти є структурним підрозділом Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (далі – Університет), що проводить діяльність спрямовану на активізацію міжнародної освітньої діяльності Університету.

Основні завдання Центру

 • Участь у роботі щодо залучення іноземних громадян на навчання в Університет.
 • Організація роботи з прийому іноземних громадян на навчання в Університет.
 • Постановка на міграційний облік іноземних громадян за місцем перебування, контроль за рухом контингенту й оформлення відповідної документації.
 • Організація та забезпечення освітнього процесу на підготовчому відділенні, на 1–4 курсах ОС «Бакалавр» та 1–2 курсах ОС «Магістр».  
 • Сприяння студентам – іноземним громадянам та особам без громадянства в процедурі визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих освітніми закладами інших держав та визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти.
 • Організація участі в програмах двостороннього та багатостороннього міжуніверситетського обміну здобувачами вищої освіти, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками.
 • Організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, інших заходів та участь у міжнародних освітніх і наукових програмах тощо.
 • Сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, надання консультативної інформації щодо оформлення документації для закордонних відряджень, стажувань, участі у міжнародних проєктах відповідно до міжнародних договорів України.
 • Організація та проведення міжнародного обміну в межах освітніх програм та проєктів. 
 • Підготовка проєктів (договорів, угод, меморандумів) про співробітництво з іноземними закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, асоціаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
 • Встановлення та підтримка зв’язків із дипломатичними представництвами, міжнародними фондами, консульськими установами, іноземними науково-освітніми установами та іншими інституціями з питань вищої та післядипломної освіти.
 • Організація та проведення переговорів із іноземними партнерами, протокольне забезпечення офіційних візитів іноземних делегацій.
 • Погодження рішень стосовно представництва (участі) співробітників Університету в міжнародних заходах за межами України, оформлення відповідних документів.

До складу Центру входять:

 Директор Центру міжнародного співробітництва та освіти: 


Грицай Світлана Юріївна

 

 

 

 Контактна інформація:

Україна, 04053, Київ, 
вул. Січових стрільців, 52-А,
корпус 3, поверх 4, кімната 4.6.2.
тел/факс +380-44-481-38-28
+380-44-481-38-27
Skype: Сontrend_skype
E-mail: S_hritsay@uem.edu.ua

 

Положення про центр