Координаційна рада Всеукраїнської школи новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільної освіти

Чернишова
Євгенія Родіонівна

- перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної та міжнародної діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент, голова координаційної ради.

Любченко Надія Василівна

- директор науково-методичного центру координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, заступник голови ради.

Грицишина Таїсія Іванівна

- методист відділу новітніх педагогічних технологій науково-методичного центру координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, координатор.

Члени  ради:

 

Білецька Людмила Леонідівна

- заступник начальника управління освіти Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації (за згодою).

Вороніна Тетяна Василівна

- головний редактор видань «Дитячий садок» (за згодою).

Горяна Лариса Григорівна

- доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, Президент Міжнародної Академії культури безпеки, екології і здоров’я, кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою).

Долинна Ольга Петрівна

- начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  (м. Київ) (за згодою).

Крутій Катерина Леонідівна

- проректор Запорізької обласної академії ППО з наукової роботи, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти ЗОАППО, доктор педагогічних наук, професор (м. Запоріжжя) (за згодою).

Кузьменко Віра Ульянівна

- професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор психологічних наук, професор (м. Київ) (за згодою).

Меленець Людмила Іванівна

- методист науково-методичного центру дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені  Бориса  Грінченка (м. Київ) (за згодою).

Ніколенко Лідія Тимофіївна

- доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою).

Піроженко Тамара Олександрівна

- завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор (м. Київ) (за згодою).