План роботи вченої ради

  

№ з/п

Зміст роботи 

Термін проведення

1

2

3

1

Про організацію освітнього процесу у 2019 р.

30 січня

2

Про виконання науково-дослідної роботи кафедрами

1

Про роботу відділів Інституту щодо забезпечення високої ефективності освітнього процесу

 27 березня

2

Про стан науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(П-Т)О в БІНПО УМО

3

Про проведення профорієнтаційної роботи із залучення абітурієнтів БІНПО УМО у 2019 р.

1

Про  роботу інституту за перше півріччя 2019 р.

 26 червня

2

Про результати внутришньої перевірки роботи структурних підрозділів Інституту в першому півріччі 2019 р.

3

Про виконання рішень Вченої ради.

1

Про методичну підготовленість викладачів Інституту до освітнього процесу та його кадрове забезпечення

 25  вересня

2

Про результати вступної компанії

1

Звіт про роботу за 2019 р. кафедр та відділів Інституту, які що забезпечують освітній процес

27 листопада

2

Затвердження плану роботи інституту на 2020 р.

1

Аналіз роботи Інституту у 2019 р.

26  грудня

2

Про результати внутришньої перевірки роботи структурних підрозділів Інституту в другому півріччі 2019 р.

3

Про виконання рішень Вченої ради