Наукова школа В.І. Маслова

Функціонально-посадова компетентність керівника ЗНЗ 
і шляхи її підвищення в системі післядипломної освіти

Маслов Валентин Іванович – заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор, Під керівництвом науковця захищено 4-докторські дисертації та 5 – кандидатських.

1969р. – початок педагогічної, а з 1974 р. – науково-педагогічної діяльності В.В.Маслова. Пропрацювавши два роки на посаді організатора позакласної і позашкільної роботи середньої школи №128, а потім три роки директором середньої школи № 192 м. Києва, В. І. Маслов у серпні 1974 р. перейшов на роботу до Центрального інституту удосконалення вчителів . Після п’яти років роботи асистентом кафедри психології і захисту кандидатської дисертації на тему « Система функціональних знань та умінь директора загальноосвітньої школи» з 1979 р. став працювати старшим викладачем кафедри педагогіки.

Упродовж найбільш тривалого і творчого періоду, а це з 1981 по 1992 рр. він працював завідувачем кафедри управління та школознавства ЦІУВ.

У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук і в 1992р. був обраний професором кафедри теорії та історії педагогіки педагогічного інституту ім. Горького ( нині університет ім.М. Драгоманова), де працював  до 1999р. В тому ж 1992 р. отримав звання професора кафедри управління установами народної освіти та інформатики.

У 1999р. повернувся до ЦІППО АПН України на посаду професора кафедри менеджменту освіти, яку очолив у 2001 р. Після виходу на пенсію в 2002 р. залишився професором кафедри, де й продовжує працювати. Валентин Іванович успішно поєднує педагогічну і наукову діяльність. Він є автором понад сімдесяти наукових праць з питань управління освітою, в тому числі трьох монографій з проблем педагогічного менеджменту, низки навчальних і методичних посібників та рекомендацій для слухачів курсів з підвищення кваліфікації керівних працівників освіти. Внесок В. І. Маслова у розвиток післядипломної освіти в Україні високо відзначений Міністерством освіти і науки України.

Заохочення і нагороди

01.07.1969.Медаль «За трудову доблесть» до 100-річчя з дня народження В.І. Леніна.

04.10.1977. Нагрудний знак «Відмінник народної освіти УРСР».

23.07.1987. Медаль А. С. Макаренка за багаторічну невтомну працю, успіхи в підвищенні кваліфікації працівників народної освіти.

10.10.1997. Медаль «Ветеран праці» за багаторічну сумлінну працю.

17.04.1998. Медаль «1500-річчя м. Києва» за сумлінну роботу і активну участь у громадському житті.

10.04.2003. Почесна грамота Кабінету Міністрів України до ювілею ЦІППО та подяка міського голови Києва.

19.08.2004. Нагрудний знак «Відмінник освіти України».

25.09.2007. Медаль «Петра Могили» МОН України за розвиток вищої освіти.

Основні напрями наукової роботи: методологія управління ЗНЗ,теоретичні засади та технологія формування компетентності керівника ЗНЗ та шляхи її підвищення в системі післядипломної освіти.

Основні праці за напрямами наукових досліджень:

1. Теория и методика организации непрерывного повышения квалификации руководителей школ:-К.: монографія, 1990.

2. Теоретичні основи педагогічного менеджменту: навч.посіб. – К.1996.

3. Теоретична модель професійної компетентності керівника школи та її складові //Підготовка керівника середнього закладу освіти: навч. посіб./за ред. Л. І. Даниленко.- К., 2004.

4. Підготовка керівника навчального закладу до управлінської діяльності в ринкових умовах: навч. посіб.- К.2006 (Розділи: «Концептуальні засади функціонування системи підготовки керівників навчальних закладів»; « Структурні складові побудови стандартів змісту підготовки керівників навчальних закладів», «Теоретичні основи та головні модульні компоненти змісту підготовки керівників навчальних закладів», «Визначення змісту технологічних складових управління навчальними закладами»).

5. Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами: навч.посіб.-Тернопіль, Астон, 2007.-150с.

6. Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: монографія /Г. В. Єльникова, О. І. Зайченко, В. І. Маслов та ін.; за ред.. Г. В. Єльникової.- К.- Чернівці: Кн.- XXI, 2010.-460с.

7. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом: монографія /В. І.Маслов, О. С. Боднар, К. В. Гораш.- Тернопіль: Крок, 2012.- 320с.

Всього більше 150 друкованих праць (розділи в монографіях, науково-методичні посібники, статті т. і. ).