ЗАПРОШУЄМО НА ВЕБІНАР «УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРНИМ ЗРОСТАННЯМ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВУ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ»

Шановні керівники, педагогічні та науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти, стейкхолдери!

Запрошуємо Вас 26 квітня 2024 року о 12:00 взяти участь у науково-практичному вебінарі кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України «Управління кар’єрним зростанням педагогічних працівниківу закладах освіти» у межах Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2024».

 

Мета вебінару: ознайомити науково-педагогічну спільноту з актуальними проблемами управління кар’єрним зростанням педагогічних працівників у закладах освіти.

Організатори вебінару: Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти, кафедра менеджменту освіти та права.

Цільова аудиторія вебінару: наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, слухачі курсів підвищення кваліфікації, здобувачі освіти, стейкголдери, а також усі, хто цікавиться питаннями трансформації професійного розвитку особистості.

 

Дата проведення вебінару:26 квітня 2024 року (п’ятниця).

Час проведення вебінару: 12:00.

Формат проведення заходу: онлайн, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Підключення до вебінару за покликанням: https://bbb.umo.edu.ua/rooms/d24-ozt-fs5-gdo/join

Фідбек науково-практичного вебінару:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuBZ5FNQc1QIRMhH7Wy8OzJdKTJVMJG5XG3Qhf9vVfaWQk9g/viewform

 

Спікери та актуальні проблеми для обговорення на науково-практичномувебінарі:

1. Кравченко Олена Іванівна,завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор. Тема доповіді:Система управління кар’єрним розвитком педагогічних працівників у закладах освіти;

2. Гладкова Валентина Миколаївна,професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освітиДЗВО «Університет менеджменту освіти», докторпедагогічних наук, професор. Тема доповіді:Акмеологічний підхід до кар’єрного зростання педагогічних працівників на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти;

3. Германсон Галина Олегівна, здобувачка третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освітидругого року навчання за освітньо-науковою програмою «011 Освітні, педагогічні науки» ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Тема доповіді:Цілі кар'єрного зростання молодих науковців у освітньому середовищі закладу освіти;

4. Острянська Олена Анатоліївна,доцент кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент. Тема доповіді:Роль івент-менеджменту в кар’єрному зростанні педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти;

5. Любченко Надія Василівна,професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент. Тема доповіді:Упровадження кластерного підходу в управлінні професійним розвитком менеджерів освіти: досвід кафедри менеджменту освіти та права.