ЗАВЕРШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОКУ УМІНЬ І НАВИЧОК

ЗАВЕРШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОКУ УМІНЬ І НАВИЧОК

18 квітня 2024 року на кафедрі професійної і вищої освіти ЦІПО (завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва) відбулась онлайн презентація рукопису методичного посібника «Технологія формування «м’яких» навичок (soft skills) у ЗП(ПТ)О».

У ході проведення заходів на завершення Європейського року умінь і навичок учасники Науково-освітнього альянсу «Soft skills – сучасні навички успішності» презентували зміст розділу «Кращі практики формування «м'яких» навичок (soft skills) у майбутніх фахівців сфери гостинності та побуту». Модератор заходу – кандидат педагогічних наук Оксана Кошіль.

Учасників привітали: Лариса Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної і вищої освіти, Наталія Атаманенко, керівник експертної групи з питань управління та державно-приватного партнерства Директорату професійної освіти МОН України, Інна Отамась, проректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат історичних наук, доцент; Інна Краснощок, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти факультету педагогіки, психології та мистецтв Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

У традиційному обміну думками взяли участь: Катерина Мірошниченко, президент ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти» (ВАПП); Ольга Слюсарєва, директор Навчально-методичного центру ПТО у Закарпатській області, слухач курсів підвищення кваліфікації ЦІПО; Ольга Просіна, рецензент рукопису, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії освіти дорослих ЦІПО; Світлана Бабенко, методист Навчально-методичного центру ПТО у Черкаській області, слухач курсів підвищення кваліфікації ЦІПО; Наталія Ютиш, викладач Професійно-технічного училища № 8 м. Чернівці; Роман Сидоренко, методист Навчально-методичного центру ПТО у Чернігівській області, слухач курсів підвищення кваліфікації ЦІПО; Ніна Ткаченко, методист Науково-методичного центру ПТО у Харківській області, слухач курсів підвищення кваліфікації ЦІПО; Світлана Микитюк, директор Навчально-методичного центру ПТО у Чернівецькій області; Лариса Сергеєва, завідувач кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, голова Координаційної ради Науково-освітнього альянсу.